Κύθηρα, μοναστήρια και Εκκλησία

Οι Κυθήριοι εκφράστηκαν!

Με μια μεγάλη συγκέντρωση στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο, Δήμος και Εγχώριος Περιουσία, ενημέρωσαν τους Κυθήριους και τους θεσμικούς τους φορείς και εκπροσώπους για τις δικαστικές διεκδικήσεις της τοπικής Μητρόπολης και της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφορικά με τα Ιερά μας Προσκυνήματα. Το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο καθόλη τη διάρκεια των τριών και πλέον ωρών της εκδήλωσης, ενώ τέθηκαν …