Η περιπέτεια ενός έργου: Η Ανακαίνιση του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού – Ένα σημαντικό έργο αρχίζει να υλοποιείται!

Ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τη δυσκολία με την οποία οι Δήμοι δημοπρατούν και εκτελούν πλέον τα έργα τους, είναι το έργο της εκ ανακαίνισης του Δημοτικού Μεγάρου στον Ποταμό, με προϋπολογισμό 200.000€, που καλύπτεται εξολοκλήρου από πόρους του Δήμου. Το έργο συμπεριλήφθηκε αρχικά στον προγραμματισμό του 2015, όμως η δημοπράτησή του ακυρώθηκε …

Δημοτική Οδοποιία Κυθήρων: έργα και αναπτυξιακός προγραμματισμός

Μέσα στο πρώτο μισό της θητείας μας προγραμματίσαμε και ολοκληρώσαμε πολύ σημαντικά έργα οδοποιίας. Είναι γνωστό ότι το οδικό δίκτυο του νησιού είναι τεράστιο και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να επιλύσει όλα τα προβλήματα του δικτύου οδοποιίας. Έτσι, η οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας είναι απαραίτητη. Παράλληλα, το μεγάλο δίκτυο της …