Αναπλάσεις

Δεν υπάρχουν Σχόλια Κοινοποιείστε:

Ολοκληρώσαμε και συνεχίζουμε έργα αναπλάσεων και αισθητικής αναβάθμισης σε όλο το νησί:

 • Μητάτα
 • Πλατεία Φρατσίων
 • Αβλέμωνας (σημειακά)
 • Ποταμός (σημειακά)
 • Σκλαβιάνικα
 • Πλατεία Δρυμώνα
 • Ηρώον Καραβά
 • Πλατεία Αγίου Ηλία
 • Belvedere (ξεκινάει το Φθινόπωρο 2019)
 • Τοιχίο Αγ. Πελαγίας (προς δημοπράτηση εντός του 2019)
 • Χώρα (σημειακά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019-2023:

 • Δημοπράτηση ανάπλασης Πλατείας Αβλέμωνα
 • Δημοπράτηση ανάπλασης Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου: προς ένταξη στο Πράσινο Ταμείο με Π/Υ 150.000€ (ανάπλαση, υπογειοποίηση δικτύων και σύστημα υπόγειων κάδων)
 • Συνολική ανάπλαση Χώρας: επικαιροποιούμε την προϋπάρχουσα προβληματική μελέτη, εντάσσουμε την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ. Υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ή το ΕΣΠΑ
 • Συνολική ανάπλαση Ποταμού (χρηματοδοτήσαμε τις μελέτες μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). Δημοπράτηση μελετών στο τέλος του 2019
 • Ωρίμανση μελετών συνολικής ανάπλασης Αγ. Πελαγίας
 • Σημειακές πλακοστρώσεις-αναπλάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες με ιεράρχηση με βάση την ωριμότητα των μελετών και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου

Απάντηση