ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Τι κάναμε

Δώσαμε μεγάλη έμφαση στα έργα αστικών αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και οικισμών, αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ολοκληρώσαμε έργα οδικού φωτισμού και αναβαθμίσαμε τους κοινόχρηστους χώρους. Ενδεικτικά:

 1. Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων
 2. Ανάπλαση Μητάτων
 3. Ανάπλαση Belvedere
 4. Ανάπλαση Σκλαβιανίκων
 5. Ανάπλαση Τοιχίου Αγ. Πελαγίας
 6. Ανάπλαση στα Βιαράδικα
 7. Ανάπλαση Πλατείας Δρυμώνα
 8. Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Ηλία
 9. Ανάπλαση Ηρώου ΤΚ Καραβά
 10. Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου (δημοπράτηση 2023)
 11. Μνημείο Απελευθέρωσης στο Καψάλι
 12. Μνημείο HMS GLOUCESTER στο Καψάλι
 13. Φωτισμός παραλίας Καψαλίου
 14. Φωτισμός παραλίας Αγ. Πελαγίας και Νέου Κόσμου
 15. Νέος φωτισμός Πλατείας Ποταμού
 16. Φωτισμός περιφ. οδού Χώρας-Λύκειο (2023)
 17. Ολοκλήρωση μελέτης φωτισμού Φριλιγκιάνικα – Αεροδρόμιο – Λιμάνι
 18. Ωρίμανση, αδειοδότηση και χρηματοδότηση της Ανάπλασης του Αβλέμωνα που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με 4.000.000€
 19. Ολοκλήρωση μελέτης ανάπλασης Κυπριωτιανίκων. Το έργο εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο (144.000€) και δημοπρατείται εντός του 2023
 20. Ολοκλήρωση μελετών Ανάπλασης Χώρας με προϋπολογισμό 6.500.000€
 21. Ολοκλήρωση μελετών Ανάπλασης Ποταμού με προϋπολογισμό 3.000.000€
 22. Ανάθεση εκπόνησης μελετών Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου Διακοφτίου (2023)
 23. Ανάθεση εκπόνησης μελετών Ανάπλασης – Κυκλικού Κόμβου Κάτω Λιβαδίου (2023)
 24. Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) μέσω του Πράσινου Ταμείου, με βάση το οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα έργα αναπλάσεων των επομένων ετών
 25. Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας μέσω του Πράσινου Ταμείου για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων και έργων που θα διευκολύνουν την πεζή κίνηση των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας

Photo Gallery

 

Τι προγραμματίζουμε

Στη νέα μας θητεία θα αξιώσουμε (και θα πετύχουμε!) τη χρηματοδότηση των έργων αναπλάσεων και φωτισμού, που μελετήσαμε και ωριμάσαμε μέχρι σήμερα καθώς και νέων έργων σε όλο το νησί:

 1. Υλοποίηση της εμβληματικής ανάπλασης του Αβλέμωνα (Ταμείο Ανάκαμψης) που ξεκινάει εντός του 2023
 2. Ανάπλαση Χώρας (ολοκληρωμένη μελέτη/6.500.000€)
 3. Ανάπλαση Ποταμού (ολοκληρωμένη μελέτη/3.000.000€)
 4. Ανάπλαση Διακοφτίου
 5. Ανάπλαση – Κυκλικός Κόμβος στο Κάτω Λιβάδι
 6. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστρισιανίκων
 7. Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων και Πηγής Βιαραδίκων
 8. Μελέτες – ωρίμανση – αδειοδότηση συνολικής Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου Αγίας Πελαγίας και υποβολή για χρηματοδότηση
 9. Μελέτη ανάπλασης Παραλίας Πλατειάς Άμμου
 10. Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού (ολοκληρωμένη μελέτη/1.000.000€)
 11. Οδικός φωτισμός Φριλιγκιάνικα – Αεροδρόμιο – Λιμάνι (μελέτη υπό εκπόνηση)
 12. Υλοποίηση της Ανάπλασης Κυπριωτιάνικων (Πράσινο Ταμείο)
 13. Υλοποίηση της Ανάπλασης Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου (Πράσινο Ταμείο)
 14. Νέες μελέτες αστικών αναπλάσεων σε όλο το νησί
 15. Υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΚΟ σε κάθε έργο ανάπλασης
 16. Αξίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για την πιλοτική υπογειοποίηση δικτύων σε εμβληματικούς ιστορικούς οικισμούς