ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τι κάναμε

 1. Δίνουμε δυναμικό αγώνα ενάντια στα φαραωνικά σχέδια δημιουργίας τεράστιων αιολικών πάρκων στα Κύθηρα.

 2. Συστήσαμε Ενεργειακή Κοινότητα και προωθούμε τη χρηματοδότηση ήπιων μορφών ενεργειακής κατανάλωσης.

 3. Καταρτίσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕ), στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο πλαίσιο του μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση.

 4. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και πετύχαμε σχετική χρηματοδότηση (το έργο ξεκινάει άμεσα).

 5. Αντικαταστήσαμε τους λέβητες και κυκλοφορητές σε όλα τα σχολεία του νησιού, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 15%.

 6. Μελετήσαμε και χρηματοδοτήσαμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης φωτοβολταϊκό πάρκο 500KW στο Αμαξοστάσιο, για τον συμψηφισμό των ενεργειακών καταναλώσεων της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καψαλίου (Virtual Net Metering).

 7. Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, για την χωροθέτηση Σταθμών Φόρτισης με στόχο την διευκόλυνση των κατοίκων και επισκεπτών που διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα.

 8. Δημοπρατήσαμε το Σύστημα Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (30 ποδήλατα και 4 σταθμοί αρχικά) με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το οποίο επιτρέπει σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινούνται χωρίς ΙΧ ή μηχανάκι.

 9. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών δημοτικού φωτισμού στα Κύθηρα με σύγχρονα φωτιστικά σώματα LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

 10. Προμηθευτήκαμε νέα οχήματα πυρασφάλειας.

 11. Επεκτείναμε το δίκτυο κρουνών και σημείων υδροληψίας.

 12. Διατηρούμε σε άριστη κατάσταση τις αντιπυρικές ζώνες.

 13. Πετύχαμε την ένταξη των Κυθήρων στο Πρόγραμμα Προληπτικού Καθαρισμού Βλάστησης Δασικών Εκτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 14. Ασκήσαμε δυναμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση σε μέσα και προσωπικό του ΠΚ Κυθήρων.

 15. Ενισχύσαμε και εξοπλίσαμε τους πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες.

 16. Τοποθετήσαμε νέες δεξαμενές πυρόσβεσης

Photo Gallery

Τι προγραμματίζουμε

 1. Την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα δημοτικά κτήρια και υποδομές.

 2. Τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας της Ενεργειακής Κοινότητας.

 3. Την αντικατάσταση όλων των σωμάτων δημοτικού φωτισμού με LED (υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης/1.000.000€).

 4. Τον συμψηφισμό όλων των δημοτικών καταναλώσεων (ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός, κτήρια, λιμάνια, ΕΕΛ κ.λπ.) μέσω έργων ΑΠΕ.

 5. Την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου πυρασφάλειας του Δήμου μας.

 6. Την ανέγερση νέου κτηρίου για το ΠΚ Κυθήρων σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ ΑΕ.

 7. Την επαύξηση των καθαρισμών των αγροτικών οδών και των ζωνών πυρασφάλειας σε ετήσια βάση.

 8. Την πραγματοποίηση εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης πολιτικής προστασίας στα σχολεία και το γενικό πληθυσμό.

 9. Τον καθαρισμό των βυθών των λιμένων μας μέσω του προγράμματος Aegean Rebreath που με δική μας παρέμβαση εντάχθηκε στις πολιτικές της ΚΕΔΕ για όλα τα νησιά