ΥΔΡΕΥΣΗ

Τι κάναμε

  1. Επιχειρησιακό Σχέδιο (Master Plan) διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο Δήμος μας διαθέτει συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο πάνω στο οποίο πορεύεται, με πρόγραμμα και μεθοδικότητα, προκειμένου να ωριμάσει τα απαραίτητα έργα. Το Σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  2. Εκ βάθρων συντήρηση και ανακαίνιση όλων των υποδομών ύδρευσης (δεξαμενές, αντλιοστάσια, βανοστάσια) σε 3 φάσεις (συνολικός π/υ 350.000€). Με το έργο αυτό αυξήθηκε κατά πολύ η χωρητικότητα των δεξαμενών και βελτιώθηκαν όλες οι ποιοτικές χημικές παράμετροι του πόσιμου νερού στο νησί.

  3. Ετήσια δημοπρασία αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης. Η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται άμεσα, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες και αποσπασματικές αναθέσεις και χωρίς να απασχολείται το ελάχιστο προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης σε αλλότρια καθήκοντα.

  4. Συστήματα τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης (1.981.000€/ΠΕΠ Αττικής). Πλέον οι περισσότερες δεξαμενές και γεωτρήσεις παρακολουθούνται από το προσωπικό του Δήμου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ελαχιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται για την αντιμετώπιση βλαβών, μείωσης στάθμης κ.λπ. Ο Δήμος μας έχει εξοικονομήσει χιλιάδες κυβικά νερού μέσω του έργου αυτού.

  5. Νέα σύγχρονα ψηφιακά υδρόμετρα (1.750.000€/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ). Για πρώτη φορά οι λογαριασμοί θα εκδίδονται σε πραγματικό χρόνο.

  6. Νέο δίκτυο ύδρευσης Αγ. Πελαγίας (3.100.000€/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ). Είναι το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που εκτελείται στο νησί τα τελευταία χρόνια.

  7. Αφαλατώσεις Αγίας Πελαγίας και Διακοφτίου (1.720.000€/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ). Με τις αφαλατώσεις της Αγ. Πελαγίας, εξοικονομούνται περίπου 70-100m3/d για τον Ποταμό από τη Γεώτρηση στη θέση «Γήπεδο Ποταμού» (που μέχρι σήμερα ενίσχυαν την Αγ.Πελαγία), ενώ με την αφαλάτωση του Διακοφτίου εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες νερού από την γεώτρηση στα Κοκκινοχώραφα, που ενισχύουν τη δεξαμενή της «Σκληρής».

  8. Αφαλατώσεις σε Καψάλι, Παλαιόπολη/Αβλέμωνα και Αντικύθηρα (1.860.000€). Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ και δημοπρατείται άμεσα.

  9. Αντικαταστάσεις δικτύων – νέα δίκτυα 23,3 χιλιομέτρων σε όλο το νησί (1.193.548,39€):

→    Νέος αγωγός σύνδεσης Δεξαμενής Πετρουνίου – Δεξαμενής Ποταμού (TACAN): 3740m.
Ενισχύεται ο Ποταμός με νερό απευθείας από το Πετρούνι.

→    Αντικατάσταση παλαιού αγωγού διανομής αμιάντου από Διασταύρωση της οδού Πετρουνίου – Γερακαρίου με την οδό Διακοπουλιανίκων έως την Δεξαμενή Ποταμού: 3770m.
Υδρεύονται οι οικισμοί Βουνό, Καρυδιάνικα, Αντζολιάνικα, Ματζοριάνικα, Αγία Αναστασία και Αγ. Πελαγία (εάν απαιτηθεί).

→    Αντικατάσταση τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού Δεξαμενής Πετρουνίου – Δεξαμενής Γερακαρίου: 500m. Εξυπηρετούνται οι οικισμοί Γερακάρι, Προγκί, Διακοπουλιάνικα, Καραβάς (Πάνω Χωρίο), Βουνό, Αγία Πατρικία, Καρυδιάνικα, Αντζολιάνικα, Ματζοριάνικα, Αγ. Αναστασία, Άγ. Γεράσιμος.

→    Αντικατάσταση του αγωγού εκμετάλλευσης των γεωτρήσεων Πλακουτά, Κουμέλια, Συνεταιρισμός έως Δεξαμενή Ποταμού (TACAN): 755m. Αφορά την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση του Ποταμού.

→    Διασύνδεση Δεξαμενής Γεωργά με Κεντρική Δεξαμενή Σκληρής (καταθλιπτικός αγωγός): 4315m. Είναι το τμήμα της ύδρευσης με τις συχνότερες βλάβες σε όλο το νησί. Εξυπηρετούνται οι οικισμοί Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Αλοϊζιάνικα, Αρωνιάδικα, Γερακιτιάνικα, Βαμβακαράδικα, Πιτσινάδες, Κυπριωτιάνικα, Δόκανα.

→    Αντικατάσταση κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού διανομής οικισμών, Αρωνιαδίκων – Φριλιγκιανίκων – Καστρισιανίκων: 1900m.

→    Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων με υδατόπυργο Αγίας Κυριακής (καταθλιπτικός αγωγός): 2425m. Εξυπηρετούνται οι Αλεξανδράδες και τα Γουδιάνικα.

→    Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων – Δεξαμενής Καφήνας (Γουδιάνικα)  (καταθλιπτικός αγωγός): 1945m. Εξυπηρετούνται οι οικισμοί Γουδιάνικα, Τραβασαριάνικα, Σκουλιάνικα.

→    Κύριος τροφοδοτικός αγωγός διανομής από Δεξαμενή Καφήνας σε οικισμούς Γουδιάνικα – Άγιος Ηλίας – Κοντολιάνικα και εκείθεν προς Λιβάδι: 1945m.

→    Διασύνδεση υδατόπυργου Αγ. Κυριακής και Δεξαμενής Καφήνας στα Γουδιάνικα: 1995m.

 1. Προμήθεια και λειτουργία 5 Water Kiosks σε Αγ. Πελαγία, Ποταμό, Λιβάδι, Καψάλι και Αβλέμωνα (Πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ).

 2. Εγκατάσταση και λειτουργία φίλτρων αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης στην Κρυόβρυση (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Αγία Πελαγία).

 3. Εγκατάσταση και λειτουργία 2ου φίλτρου αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης στο Πετρούνι και την Κρυόβρυση (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Αγ. Πελαγία, Ποταμός, Λογοθετιάνικα, Καραβάς, Αγ. Αναστασία).

 4. Νέο δίκτυο ύδρευσης από Διακοπουλιάνικα προς Δεξαμενή Καραβά (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Καραβάς, Διακοπουλιάνικα).

 5. Αντικατάσταση δικτύου Περλεγκιάνικα – Ντουριάνικα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Ντουριάνικα).

 6. Αντικατάσταση δικτύου στα Βαμβακαράδικα.

 7. Νέο δίκτυο ύδρευσης από Κάκαβο προς Βιαράδικα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Βιαράδικα).

 8. Νέο δίκτυο ύδρευσης από Λεβουνάρι προς Κατούνι.

 9. Νέο δίκτυο ύδρευσης από Μπρογκί προς Διακοπουλιάνικα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Καραβάς, Μπρογκί, Διακοπουλιάνικα).

 10. Νέες γεωτρήσεις σε Σκουλαντριάνικα, Κοκκινοχώραφα, Μηλίες, Μαρτεσάκια, Πετρούνι, Διστέρνια, Αγριοσυκία, Παναγία Οδηγήτρια, Κεραμωτό και Σύλακα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Καρβουνάδες, Άγιος Ηλίας, Κοντολιάνικα, Κεραμωτό, Πιτσινιάνικα, Τσικαλαρία, Γουδιάνικα, Τραβασαριάνικα, Σκουλιάνικα, Αλεξανδράδες, Παλαιόπολη, Αβλέμωνας, Κεντρικά Κύθηρα, Πετρούνι, Γερακάρι, Μπρογκί, Αγία Αναστασία, Ποταμός, Αντζολιάνικα, Καρυδιάνικα, Βουνό και Αγία Πελαγία).

 11. Εξυγίανση και επαναλειτουργία γεώτρησης Καλησπεριανίκων (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Δρυμώνας).

 12. Εξυγίανση και αναβάθμιση γεωτρήσεων Κουμάρου, Πλακουτών και Χάλας (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Κάλαμος, Λιβάδι).

 13. Νέο δίκτυο ύδρευσης από Σκουλαντριάνικα προς Μαραθέα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Καρβουνάδες, Σταθιάνικα, Άγιος Ηλίας, Κοντολιάνικα, Κεραμωτό, Πιτσινιάνικα, Τσικαλαρία, Γουδιάνικα, Τραβασαριάνικα, Σκουλιάνικα, Αλεξανδράδες).

 14. Προμήθεια και εγκατάσταση 5 μεγάλων μεταλλικών δεξαμενών σε Δρυμώνα, Κάλαμο, Σκληρή, Μαραθέα και Αντικύθηρα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Αρωνιάδικα, Βαμβακαράδικα, Πιτσινάδες, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Αλοιζιάνικα, Κυπριωτιάνικα, Δόκανα, Φράτσια, Κεντρικό Νησί).

 15. Αντικατάσταση δικτύου στην Πλατεία Φρατσίων με αφορμή το έργο ανάπλασης.

 16. Αντικατάσταση δικτύου στα Σκλαβιάνικα με αφορμή το έργο ανάπλασης.

 17. Συντήρηση και αντικατάσταση υλικών στα φίλτρα αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης TACAN Ποταμού, Πλατειάς Άμμου και Πετρουνίου (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Ποταμός, Τριφυλλιάνικα, Κάμπος, Πλατειά Άμμος, Πετρούνι, Γερακάρι, Μπρογκί, Αγία Αναστασία, Ποταμός, Αντζολιάνικα, Καρυδιάνικα, Βουνό).

 18. Παραλλαγές δικτύων σε όλο το νησί και σε ετήσια βάση.

 19. Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Belvedere με αφορμή το έργο ανάπλασης.

 20. Αντικαταστάσεις βανών και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων σε όλο το νησί.

 21. Κατασκευή νέων οικίσκων σε δεξαμενές και αντλιοστάσια (Μαραθέας, Δρυμώνας, Κάλαμος, Χορόκαμπος, Σκληρή).

 22. Νέο δίκτυο από Σκληρή προς Αλοϊζιάνικα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Αλοιζιάνικα).

 23. Νέο δίκτυο από Κοντολιάνικα προς Τσικαλαρία (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Κοντολιάνικα, Τσικαλαρία).

 24. Νέο δίκτυο από Κακοπέτρι προς Κάτω Στραπόδι (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Κάτω Στραπόδι).

 25. Νέο δίκτυο ύδρευσης στον Κάλαμο.

 26. Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Φάρο Μουδαρίου.

 27. Νέο διπλό δίκτυο από Λιβάδι προς Κακή Μέλισσα (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Χώρα, Λιβάδι).

 28. Νέα δεξαμενή 100 κυβικών στην Πλατειά Άμμο.

 29. Νέος υδατόπυργος στην Αγία Κυριακή.

 30. Νέο δίκτυο από δεξαμενή Μαραθέα προς Καρβουνάδες (εξυπηρετούμενοι οικισμοί: Καρβουνάδες, Σταθιάνικα, Άγιος Ηλίας, Κοντολιάνικα, Κεραμωτό, Πιτσινιάνικα, Τσικαλαρία, Γουδιάνικα, Τραβασαριάνικα, Σκουλιάνικα, Αλεξανδράδες).

 31. Νέο δίκτυο από Αγία Αναστασία προς Αγία Πελαγία.

 32. Μεταφορά νερού – πλήρωση δεξαμενών σε καθημερινή βάση στις δεξαμενές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας.

 33. Δίκτυο ύδρευσης στα Λαζαριάνικα. Ήταν ο μοναδικός οικισμός στο νησί χωρίς δίκτυο ύδρευσης.

 34. Μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης για τα Αντικύθηρα τα έτη 2021, 2022 και 2023 με πόρους του Υπουργείου Ναυτιλίας (ΠΔΕ).

 35. Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας, ύψους 188.400€ για την εκτέλεση 2 σημαντικών έργων ύδρευσης: α) αξιοποίηση και εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση «Αγριοσυκία Αγ. Πελαγίας» και β) αντικατάσταση παλαιού αγωγού μήκους 1550μ. από την δεξαμενή των Λιναροβροχίων στη δεξαμενή της Βίγλας.

 36. 150.000€ από το ΠΔΕ του ΥΕΝ (2022) για: νέο δίκτυο ύδρευσης στα Πιτσινιάνικα, προμήθειες γεννητριών για τις γεωτρήσεις και προμήθειες σωλήνων και αντλιών ύδρευσης.

 37. Νέο δίκτυο ύδρευσης στα Σταθιάνικα.

 38. Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Παλαιόπολη.

 39. Ηλεκτροδότηση νέων γεωτρήσεων στις θέσεις «Διστέρνια», «Αγριοσυκία» και «Κοκκινοχώραφα».

 40. Εξυγίανση υδρομάστευσης στη θέση «Γωνία». Εξοικονομήθηκε σημαντική ποσότητα νερού που ενισχύει τις ανάγκες των οικισμών: Μητάτα, Φριλιγκιάνικα, Αλοϊζιάνικα, Αρωνιάδικα, Βαμβακαράδικα, Πιτσινάδες, Δόκανα και Κυπριωτιάνικα, δηλαδή την δυσκολότερη υδροδοτικά περιοχή του νησιού.

 41. 3 νέες γεωτρήσεις ύδρευσης στον Κάλαμο το 2023 με ίδιους πόρους του Δήμου (74.000€).

 42. Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από Κοκκινοχώραφα προς δεξαμενή Γωνίας ΤΚ Μητάτων (ΠΔΕ): 290.000€. Δημοπρατείται άμεσα. Με το έργο αυτό θα υπάρξει επάρκεια υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Σκληρής.

 43. 3.703.775,00€ από το Ταμείο Ανάκαμψης για ολοκλήρωση έργων τηλεμετρίας στα Κύθηρα και διενέργεια 13 νέων υδρευτικών γεωτρήσεων (11 στα Κύθηρα και 2 στα Αντικύθηρα):  (α) στην περιοχή της Κοινότητας Ποταμού οι υδρογεωτρήσεις στις θέσεις Κουμέλια, Μοσχάτο, Γήπεδο Ποταμού, Πλακουτά και Ψωμά (αντικατάσταση παλαιών γεωτρήσεων) (β) στην περιοχή Διακοπουλιάνικα και Πετρούνι της Κοινότητας Καραβά (αντικατάσταση παλαιών γεωτρήσεων), (γ) στην περιοχή Κάκαβος της Κοινότητας Μητάτων (ανόρυξη νέας γεώτρησης), (δ) στην περιοχή Μηλαπιδέα της Κοινότητας Λιβαδίου (αντικατάσταση γεώτρησης), (ε) στην περιοχή Κάλαμος της Κοινότητας Κυθήρων (αντικατάσταση γεώτρησης), (στ) στην περιοχή Ξερονιάματα της Κοινότητας Κυθήρων (ανόρυξη νέας γεώτρησης), (ζ) στις περιοχές Καμαρέλα και Άσπρος Λάκκος στα Αντικύθηρα

Photo Gallery

Τι προγραμματίζουμε

 1. Την ορθή εκτέλεση και θέση σε λειτουργία όλων των μεγάλων έργων ύδρευσης που με συντονισμένες ενέργειες χρηματοδοτήσαμε (νέα δίκτυα, αφαλατώσεις, νέες γεωτρήσεις, τηλεμετρία κ.λπ.).

 2. Την συνέχιση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για την αποκατάσταση των βλαβών της ύδρευσης.

 3. Την αξιοποίηση σύγχρονων τρόπων εξοικονόμησης πόσιμου νερού, όπως η συλλογή της υγρασίας (πιλοτικά), μέθοδος που χρησιμοποιείται στο Ισραήλ με επιτυχία.

 4. Την εκπόνηση των μελετών και τη χρηματοδότηση των έργων μεταφοράς του νερού της αφαλάτωσης της Αγ. Πελαγίας προς Ποταμό και Καραβά με ταυτόχρονη επαύξηση των ημερήσιων δυνατοτήτων της μονάδας σε 900m3/d (εάν απαιτείται).

 5. Την σύνδεση της δεξαμενής «Μόρμορη» με τη δεξαμενή «Γεωργά», ώστε το νερό της αφαλάτωσης του Διακοφτίου να μπορεί να τροφοδοτήσει και την δεξαμενή της Σκληρής λύνοντας οριστικά το επί 4 δεκαετίες πρόβλημα υδροδότησης στο κεντρικό νησί.

 6. Την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή μικρών ταμιευτήρων προς ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα.

 7. Την κατασκευή νέων έργων υδρομάστευσης και την περαιτέρω αξιοποίηση της υδρομάστευσης στη θέση «Γωνία».

 8. Την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων (π.χ. Λιβάδι, Κάμπος Παλαιοπόλεως).

 9. Την αντικατάσταση παλαιών δεξαμενών με νέες μεγάλης χωρητικότητας.

 10. Τη διασύνδεση δεξαμενών Ποταμού και Σκληρής.

 11. Τη συνέχιση της αντικατάστασης των παλαιών δικτύων αμιάντου σε όλο το νησί.

 12. Την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στις αφαλατώσεις, τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια.

 13. Την υιοθέτηση πολιτικών ορθής διαχείρισης του νερού, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (π.χ. επαναχρησιμοποίηση-κυκλική χρήση, αποθήκευση βρόχινου νερού κ.λπ.).

 14. Την επιβράβευση των συνεπών καταναλωτών που τηρούν τους βασικούς κανόνες εξοικονόμησης ύδατος μέσω της ψήφισης νέου Κανονισμού Ύδρευσης.

 15. Την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων εξοικονόμησης νερού για τους μαθητές και τους δημότες