ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Τι κάναμε

Μελετήσαμε και εκτελέσαμε σημαντικά έργα δημοτικής οδοποιίας που αποτελούσαν αιτήματα ετών, τόσο σε οικισμούς όσο και σε τουριστικές περιοχές (παραλίες), αξιοποιώντας κάθε δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο (ίδιους πόρους, Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΥΠΕΣ, ΥΠΕΘΑ κτλ) Ενδεικτικά:

 1. Κακή Λαγκάδα
 2. Καλαδί
 3. Μελιδόνι – Καλαμαύρος
 4. Φυρή Άμμος Καλάμου
 5. Χαλκός
 6. Αγ.Αναστασία – Αγ.Πελαγία
 7. Διακοπουλιάνικα – Προγκί – Γερακάρι
 8. Οδός Μόρμορη
 9. Γέφυρα Μάκρωνα
 10. Βεργωμένος
 11. Τοιχία αντιστήριξης δημοτικών οδών (Κούκος, Φριλιγκιάνικα, Λογοθετιάνικα κ.λπ.)
 12. Διάνοιξη πρόσβασης προς Φάρο Μουδαρίου(ΜΟΜΚΑ)
 13. Τοπικές ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους οικισμούς
 14. Διαρκής αποκατάσταση λακουβών και φθορών οδοστρωμάτων
 15. Ετήσια συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
 16. Σταδιακή συντήρηση και αποκατάσταση Γέφυρας Διακοφτίου (2023)
 17. Διαγράμμιση οδού Φριλιγκιάνικα – Αεροδρόμιο – Λιμάνι (2023)
 18. Διαγράμμιση Parking Χώρας (2023)
 19. Ολοκλήρωση μελέτης για την ασφαλτόστρωση 24 δημοτικών οδών σε όλο το νησί και την τοποθέτηση 8 χιλιομέτρων μπαρών ασφαλείας με συνολικό π/υ 2.330.000€. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει (1.000.000€) από την Περιφέρεια Αττικής και αξιώνουμε να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του
 20. Ολοκλήρωση μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στη Γάλανη της Αγ. Πελαγίας. Το έργο έχει π/υ 800.000€ και υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης
 21. Ολοκλήρωση μελετών αντιπλημμυρικών έργων στην Αγ. Πελαγία και τον Αβλέμωνα. Το τμήμα της Αγ. Πελαγίας χρηματοδοτήθηκε με 750.000€ από την Περιφέρεια και αξιώνουμε χρηματοδότηση 2.200.000€ για το αντιπλημμυρικό του Αβλέμωνα

Photo Gallery

 

 

Τι προγραμματίζουμε

 1. Την ωρίμανση των μελετών διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης του Κεντρικού Δρόμου των Κυθήρων με προτεραιότητα στις παρακάμψεις των μεγάλων οικισμών με βάση την προϋπάρχουσα μελέτη «Ρούμπου». Έχουμε αιτηθεί σχετική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια (κόστος μελετών 450.000€+)

 2. Την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Φελωτή (ολοκληρωμένη μελέτη)

 3. Την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Φούρνους (ολοκληρωμένη μελέτη)

 4. Την ολοκλήρωση της τσιμεντόστρωσης της οδού προς Φυρή Άμμο, καθώς τα διαθέσιμα χρήματα δαπανήθηκαν για τα αναγκαία έργα αντιστηρίξεων και γεωπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωτεχνικών της Περιφέρειας

 5. Την ασφαλτόστρωση της περιφερειακής οδού της Αγ. Πελαγίας, που στο μεγαλύτερο μέρος της διανοίχθηκε με το έργο του νέου δικτύου ύδρευσης

 6. Την ωρίμανση των μελετών για νέα έργα οδοποιίας για τα οποία θα αξιώσουμε χρηματοδότηση (ενδεικτικά: Πλατειά Άμμος προς Φάρο Μουδαρίου, Βουνό προς Αγ. Πελαγία, Ρούτσουνας, Άγ. Νικόλαος Μουδαρίου, Άνω προς Κάτω Στραπόδι, Πούρκο προς Χώρα, Κομηνιάνικα προς Δρυμώνα/Ξερουλάκι/Βάνη/Μυρτίδια, Βεργωμένος προς Στραπόδι και Κάλαμο, οδός Φριλιγκιάνικα-Κυπεριώτισσα-Αλοϊζιάνικα, οδός προς Φρεάτσι, οδός προς Βρουλέα, οδός από camping έως ΕΕΛ Καψαλίου, οδός από Πούρκο έως Βαλεντιάνικα, οδός προς Παλαιόχωρα κ.λπ.)

 7. Την ολοκλήρωση της εξωτερικής σύνδεσης του Parking Ποταμού, εφόσον εξασφαλιστεί η παραχώρηση σε κοινή χρήση όλων των ιδιοκτητών

 8. Τη συνέχιση των έργων βελτίωσης τοπικής οδοποιίας σε οικισμούς και κοινότητες

 9. Την περαιτέρω βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με βάση τις προτεραιότητες των τοπικών προέδρων

 10. Ετήσιο πρόγραμμα διαγραμμίσεων δημοτικών οδών