ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τι κάναμε

  1. Ολοκληρώσαμε και αδειοδοτήσαμε πλήρως τις απαιτητικές και εξαιρετικά χρονοβόρες μελέτες για την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός) Καψαλίου και την επέκταση του Δικτύου Αποχέτευσης σχεδόν στο σύνολο του Νοτίου Τμήματος Κυθήρων. Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό 28.000.000€, το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης που έχει λάβει ποτέ ο Δήμος μας.

  2. Ολοκληρώσαμε την Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετευτικού Δικτύου στην Αγ. Πελαγία με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής καθώς και το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών για τις οριστικές μελέτες της ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας (π/υ μελετών 652.000€).

  3. Ολοκληρώσαμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Master Plan) για τη διαχείριση των υγρών λυμάτων, το οποίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των σχετικών έργων.

  4. Συνδέσαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο με το αποχετευτικό δίκτυο, αίτημα των 2 φορέων από ετών

Photo Gallery

Τι προγραμματίζουμε

  1. Την ορθή και εντός προθεσμιών εκτέλεση και ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Αποχετευτικού Νοτίου Τμήματος (Ταμείο Ανάκαμψης).

  2. Την άμεση εκπόνηση μελετών σύνδεσης των οικισμών Φρατσίων, Πιτσινιανίκων, Καλησπεριανίκων, Δρυμώνα κ.λπ. στην ΕΕΛ Καψαλίου.

  3. Την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων του Ποταμού με την αδειοδότηση και κατασκευή του αποδέκτη.

  4. Την πλήρη ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών για την ΕΕΛ και το Δίκτυο Αποχέτευσης της Αγ. Πελαγίας και της ευρύτερης περιοχής.

  5. Την πλήρη ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών διαχείρισης λυμάτων σε Αβλέμωνα/Παλαιόπολη/Διακόφτι