ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER

Τι κάναμε

Πρωτοστατήσαμε στην υλοποίηση του προγράμματος LEADER μέσα από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής, στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχός μας με ομόφωνη απόφαση όλων των Δημάρχων της Π.Ε. Νήσων.
Μέσα από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» και το «Ε.Π Αλιεία», στα Κύθηρα εγκρίθηκαν περισσότερα από 6.000.000€ (δημόσια δαπάνη) για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού, της μεταποίησης, του πρωτογενούς τομέα και των υπηρεσιών. Χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα (10 δημόσια και 55 ιδιωτικά), μέσω της υλοποίησης των οποίων διατηρούνται 193 θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 102 νέες! Ενδεικτικά:

 1. Αστικό Σχολείο Ποταμού
 2. Μουσείο Μηχανισμού των Αντικυθήρων στον Ποταμό
 3. Εξοπλισμός αίθουσας αναμονής επιβατών στο Διακόφτι
 4. Βελτίωση λιμενικών υποδομών (pillars κ.λπ.)
 5. Ενίσχυση Φιλαρμονικής Ποταμού
 6. Υλοποίηση δράσεων περιπατητικού και ποδηλατικού τουρισμού
 7. Μεγάλη οικονομική ενίσχυση των ελαιουργικών συνεταιρισμών με την προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 8. Ενίσχυση του Μελισσοκομικού συνεταιρισμού
 9. Ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων εμπορίου, τουρισμού και εστίασης
 10. Ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης
 11. Υποστήριξη των τοπικών οινοποιείων

Photo Gallery