Ανανέωση Μηχανοργάνωσης στο Δήμο Κυθήρων

Δελτίο Τύπου – 12/4/2017

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του Δήμου Κυθήρων. Αντικαταστάθηκαν όλοι οι Η/Υ του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και του ΚΕΠ με νέες σύγχρονες μονάδες, τοποθετήθηκαν σταθεροποιητές τάσης που δεν υπήρχαν, ενώ έγινε προμήθεια καινούργιων πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών καθώς και plotter, για την εκτύπωση σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα έγινε προμήθεια νέων προγραμμάτων οδήγησης, καθώς και σχεδιαστικών.
Οι παλαιοί Η/Υ και εκτυπωτές θα αναβαθμιστούν και θα προταθεί προς το Δ.Σ. η παραχώρησή τους σε δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, με προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες.
Η σχετική προμήθεια ανήλθε στο ποσόν των 32.272,59€ (με το ΦΠΑ) με ανάδοχο, μετά τον διαγωνισμό που διεξήχθη, την εταιρεία Genius Tech με έδρα τα Κύθηρα.

Απάντηση