Να σταματήσουν τα ΨΕΜΑΤΑ για το νερό του Μυλοποτάμου!

Τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες, επανήλθε στο προσκήνιο η από ετών παραπληροφόρηση σχετικά με τα νερά του οικισμού Μυλοποτάμου, τόσο στο ρέμα όσο και στον Καταρράκτη της Νεράιδας. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις υποψηφίων τόσο του κ. Σουρή όσο και του κ. Σοφίου, την ευθύνη της ξήρανσης στις τοποθεσίες αυτές φέρει η Δημοτική μας Αρχή, λόγω της γεώτρησης που έγινε το 2016 στη θέση «Σκουλαντριάνικα».

Είναι, όμως, πράγματι έτσι;

Ας δούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ!

  1. Η γεώτρηση διενεργήθηκε το 2016, με βάση την σχετική τεχνική – γεωλογική μελέτη του γνωστού Κυθηρίου Γεωλόγου κ. Μάρκου Μεγαλοοικονόμου, επιστήμονος εγνωσμένης και αδιαμφισβήτητης επάρκειας. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, αλλά και με πρόσφατη τεχνική έκθεση που ζητήσαμε, η γεώτρηση στα Σκουλαντριάνικα δεν έχει καμία υδρογεωλογική σχέση με τον οικισμό, το ρέμα και τον καταρράκτη του Μυλοποτάμου, καθώς εντάσσεται «σε διαφορετική υδρογεωλογική λεκάνη σε σχέση με αυτήν της ρεματιάς του Μυλοποτάμου».
  1. Η γεώτρηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια ως άνω τεχνική έκθεση, «εντάσσεται σε υδρογεωλογική λεκάνη, που εκτείνεται προς την περιοχή του οικισμού των Σταθιανίκων και σχηματίζει ανατολικά το ρέμα χειμαρρώδους ροής του Περάτη και που εκβάλει στην περιοχή της Παλαιόπολης». Δηλαδή, τα ύδατα έρχονται από Δυσμάς (Μερμηγκάρι) και οδεύουν προς Ανατολάς (Παλαιόπολη).
  1. Αρκετές φορές ΜΕΤΑ τη διενέργεια της γεώτρησης (2016), το ρέμα και ο Καταρράκτης της Νεράϊδας, έτρεξαν με ραγδαιότητα, όταν υπήρξαν επαρκείς βροχοπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στις 26-02-2018, που έχει αποτυπωθεί στα παρακάτω βίντεο:

          https://www.youtube.com/watch?v=KEiZ0zdy-hg

         https://www.youtube.com/watch?v=BDZtlK82NiM&t=2s

  1. Σε επίρρωση όλων των ανωτέρω, δημοσιεύουμε σήμερα και σχετική Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση του Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευθύμη Λέκκα, η οποία είναι τόσο ξεκάθαρη και σαφής που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η έκθεση αυτή βεβαιώνει ότι η γεώτρηση στα Σκουλαντριάνικα είναι αδύνατον να έχει επηρεάσει τη ρεματιά του Μυλοποτάμου, τόσο διότι ανήκει σε διαφορετικό υδροφόρο ορίζοντα, όσο και για άλλους γεωλογικούς και επιστημονικούς λόγους που αναφέρονται.
  1. Η πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και η συνακόλουθη ξήρανση των ρεμάτων οφείλεται αποκλειστικά στην κλιματική κρίση, μέρος της οποίας είναι η μείωση των βροχοπτώσεων σε όλη τη Μεσόγειο και η αλλαγή των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, οι βροχοπτώσεις είναι πλέον περισσότερο ραγδαίες από πριν και εκτείνονται σε λιγότερες ημέρες μέσα στο έτος. Επιπλέον, η συστηματική μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και η δάσεψη πολλών από αυτές, είναι σημαντικός παράγοντας που ευνοεί την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, αφού για να διαπεράσει η βροχή το έδαφος θα πρέπει να βρέχει περισσότερες μέρες λόγω του φυσικού εμποδίου της πυκνής δασικής βλάστησης. Όλα αυτά, έχουν επισημανθεί από την επιστημονική κοινότητα και δεν γίνεται να αγνοηθούν. Το ίδιο ακριβώς βεβαιώνει και ο κ. Λέκκας: «Παρατηρείται σαφής ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας των υδροφόρων οριζόντων, καθώς και μερική ή/και ολική στείρευση των πηγαίων εκφορτίσεων στο σύνολο των Κυθήρων, εξαιτίας της περιορισμένης τροφοδοσίας τους λόγω της λειψυδρίας των τελευταίων ετών ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης».
  1. Η γεώτρηση στα Σκουλαντριάνικα ευρίσκεται σε απόσταση 2,5 χλμ από τον Μυλοπόταμο. Την ίδια στιγμή, η κύρια γεώτρηση που από το 1990 τροφοδοτεί τον οικισμό του Μυλοποτάμου με νερό, ευρίσκεται σε απόσταση μόλις 120μ. από τη ρεματιά και αποδίδει σταθερά 15m3/h χωρίς να έχει «κατηγορηθεί» ποτέ ότι ξέρανε την περιοχή, παρά την ελάχιστη απόστασή της από το ρέμα και τη Νεράιδα.
  1. Η Δημοτική μας Αρχή, υλοποιεί και εφαρμόζει πλέον ένα μεικτό σύστημα για την ύδρευση, που βασίζεται τόσο στις γεωτρήσεις, όσο και στις αφαλατώσεις (3 φέτος και επιπλέον 3 το 2024). Να θυμίσουμε μάλιστα ότι εξέχοντα μέλη της παράταξης του κ. Σουρή που σήμερα δήθεν κόπτονται για το νερό, ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ τον Προϋπολογισμό που περιλάμβανε τις αφαλατώσεις και δεκάδες σημαντικά έργα ύδρευσης σε όλο το νησί. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε διότι η υποκρισία έχει και όρια.

 Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορούν να καταργηθούν οι γεωτρήσεις, απλά ψεύδεται ή είναι εκτός πραγματικότητος. Εξάλλου, οι περισσότερες γεωτρήσεις που έχουμε δημοπρατήσει δεν είναι νέες, αλλά συνιστούν εκβαθύνσεις παραπλεύρως των ήδη λειτουργούντων γεωτρήσεων κάτι που συνιστά πάγια επιστημονική πρακτική, σύμφωνα με τις υποδείξεις των γεωλόγων. Η πρόσφατη κατασκευή μικρών υδατοφραγμών στο ρέμα του Καραβά μέσω του Προγράμματος LEADER απέδειξε τη χρησιμότητα τέτοιων παρεμβάσεων που θα συνεχιστούν. Και βέβαια, η εκπόνηση μελέτης για μικρούς ταμιευτήρες αποτελεί δέσμευσή μας, που εξάλλου προβλέπεται και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ύδρευση (Master Plan), που ο Δήμος Κυθήρων είναι εκ των ελαχίστων πανελλαδικά που διαθέτει.

Αλήθεια, η παράταξη του κ. Σουρή, συμφωνεί με εξέχον στέλεχός της που δήλωσε ανερυθρίαστα ότι θα καταργήσει τη γεώτρηση στα Σκουλαντριάνικα; Αντιλαμβάνεται το μέγεθος των επιπτώσεων μιας τέτοιας άφρονος ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή; Τί θα πει στους κατοίκους της Κοινότητας Καρβουνάδων και λοιπών περιοχών που δεν θα έχουν νερό στα σπίτια τους;

Απάντηση