Δημοτικά Έργα και Δράσεις

 • Ανακαίνιση δημοτικών WC Χώρας, Πλατειάς Άμμου, Καραβά, Μητάτων
 • Ανακαίνιση παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Καραβά
 • Αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φρατσίων
 • Μετατροπή παλαιού Δ.Σ. Φρατσίων σε σύγχρονο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο
 • Κατασκευή τοιχίων στην Αγ. Πελαγία και το Καψάλι
 • Κατασκευή οχετών και τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Συντήρηση σχολικών μονάδων
 • Gym Parks
 • Ανακαίνιση και επαναλειτουργία Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού
 • Αναβάθμιση γηπέδου Αβλέμωνα
 • Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Φρατσίων και Μητάτων
 • Ευπρεπισμός δημοσίων χώρων: νέες πινακίδες σήμανσης, νέοι κάδοι, καλάθια απορριμμάτων, παγκάκια και φωτισμός
 • Κατασκευή τοιχίου Parking Χώρας
 • Ανακαίνιση Τελωνείου Καψαλίου
 • Παραλιακός φωτισμός Αγ. Πελαγίας
 • Νέος φωτισμός Λιμένος Διακοφτίου
 • Παραλιακός φωτισμός Καψαλίου (προς σύμβαση)
 • Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Νεράϊδας Μυλοποτάμου
 • Μετεγκατάσταση Νηπιαγωγείου Ποταμού σε σύγχρονο κτίριο σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και τους Δασκάλους
 • Τοποθέτηση SEATRACK στο Καψάλι και χρηματοδότηση για την Αγ. Πελαγία, την Παλαιόπολη και το Διακόφτι μέσω ΕΣΠΑ
 • Υλοποιούμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μέσω του Πράσινου Ταμείου
 • Εκπονήσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και συμμετέχουμε στο Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ μέσω του οποίου προετοιμάζουμε φάκελο για χρηματοδότηση της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

Και στη νέα μας θητεία θα συνεχίσουμε να δημοπρατούμε και να εκτελούμε έργα, τόσο με βάση τα αιτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων και φορέων, όσο και με βάση την μελετητική ωριμότητα των προτάσεων. Δεν θα δεσμευθούμε για έργα και δράσεις για τα οποία δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τα εκτελέσουμε.

 

Απάντηση