• Έναρξη της μελέτης – Master Plan τουριστικής προβολής και του destination branding, δύο δράσεων εξαιρετικά σημαντικών για την προβολή του νησιού μας που καθυστέρησαν λόγω νομικών κωλυμάτων
 • Νέο έντυπο διαφημιστικό υλικό σε 12 γλώσσες
 • Φυλλάδιο pocket size για τις παραλίες
 • Fam Trips από χώρες της Ευρώπης
 • Video προβολής του νησιού μας στα κοινωνικά δίκτυα και στα ΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις τουρισμού
 • Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού
 • Ανάδειξη και προβολή των πεζοπορικών διαδρομών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο – συνεργασία με το ΚΙΠΑ
 • Αξιοποίηση της διεθνούς προβολής από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων
 • Συνεχείς παρεμβάσεις στους αερομεταφορείς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την βελτίωση των δρομολογίων και των υπηρεσιών
 • Σταθερότητα στη συγκοινωνία, επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αύξηση των επιδοτήσεων των αγόνων γραμμών, ειλικρινής συνεργασία με το ΥΕΝ
 • Νέες πινακίδες όδευσης και σήμανσης σε όλο το νησί
 • Ευπρεπισμός και σωστός φωτισμός δημοσίων χώρων, πλατειών και οδών
 • Συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Ο Δήμος Κυθήρων είναι ισότιμο μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρ. Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή όπου συμμετέχουν 7.000 Δήμοι από όλη την Ευρώπη
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων στο νησί μας
 • Έχουμε διαρκή παρουσία στα περιφερειακά και σε εθνικά ΜΜΕ
 • Γαλάζια Σημαία στην Κακή Λαγκάδα και το Καψάλι και υποψηφιότητα επιπλέον παραλιών σε συνεργασία με την Εγχώριο Περιουσία
 • Αποτροπή απομάκρυνσης ναυαγίου Nordland από το Διακόφτι – Πρόταση δημιουργίας σύνθετου καταδυτικού πάρκου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019 – 2023:

 • Συνέχιση της εξωστρεφούς προβολής με αξιοποίηση των συμπερασμάτων του Master Plan προβολής και των προτάσεων για το destination branding
 • Ενίσχυση των δεσμών με τους αποδήμους της Αυστραλίας και των ΗΠΑ
 • Δυναμική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των σύγχρονων μορφών προβολής
 • Συνέχιση της προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού
 • Συνέχιση των παρεμβάσεων σε κάθε επίπεδο με στόχο τη διαρκή βελτίωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων
 • Διαρκής μέριμνα για καθαριότητα, φωτισμό, επάρκεια νερού και σήμανση που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό
 • Δημοπράτηση για 3 νέα μηχανήματα ΑμΕΑ σε Παλαιόπολη, Διακόφτι και Αγ. Πελαγία μαζί με όλες τις σχετικές υποδομές που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
 • Σύνθετο καταδυτικό πάρκο στο ναύαγιο του Nordland στο Διακόφτι
 • Μακροχρόνια μίσθωση του Camping Καψαλίου σε συνεργασία με τη νέα Διοίκηση της Εγχωρίου Περιουσίας με στόχο την ορθότερη λειτουργία του

 

 

Απάντηση