Νέα Γέφυρα στον Μάκρωνα

Χωρίς σχόλια Κοινοποιείστε:

Υλοποιούμε ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή Μητάτων-Αβλέμωνα-Παλαιοπόλεως

Το έργο έχει δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 1.800.000€ και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Επιτεύχθηκε έκπτωση 40%

Οι εργασίες ξεκινούν μέχρι το καλοκαίρι

Ενισχύεται η οδική ασφάλεια της περιοχής

Αναβαθμίζεται η οδική πρόσβαση σε τουριστικές περιοχές

Ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών.

Απάντηση