Οργάνωση του Δήμου και Θεσμικές Παρεμβάσεις

 • Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για 5 νέες μόνιμες προσλήψεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο και την Εγχώριο Περιουσία
 • Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 9 μόνιμες προσλήψεις ανταποδοτικών υπηρεσιών (συνέχεια προκήρυξης 3Κ/2018)
 • Αποκατάσταση νόμιμης λειτουργίας της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που διέγραψε με παράτυπο τρόπο οφειλές ύψους 113.000€ την περίοδο 2007-2014
 • Εφαρμογή «ταυτότητας πληρωμής οφειλών» μέσω των διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ για το σύνολο των οφειλών προς το Δήμο – εγκατάσταση και λειτουργία POS
 • Προμήθεια νέων Η/Υ και μηχανοργάνωση του Δήμου και των Υπηρεσιών του
 • Συνεργασία με εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων που είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του Δήμου μας
 • Κάλυψη της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με έγκριτο Νομικό Σύμβουλο
 • Απόδοση της διαχείρισης των αιγιαλών στην Εγχώριο Περιουσία όπως προβλέπει ο Νόμος – πολυετείς μισθώσεις
 • Ετήσια ενημέρωση στους Κυθηρίους της Αττικής
 • Οριστική μονιμοποίηση των επιτυχόντων υπαλλήλων ανταποδοτικών υπηρεσιών από το διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2009
 • Έναρξη της τακτοποίησης των κληροδοτημάτων
 • Διακοπή της παράνομης ιδιωτικής λειτουργίας για το δημοτικό βυτίο λυμάτων
 • Νέες παραχωρήσεις χρήσης απορριμματοφόρων από τους Δήμους Πειραιά, Καλλιθέας και Αθήνας
 • Συντήρηση των δημοτικών μηχανημάτων και οχημάτων
 • Έκδοση του νέου Π.Δ. για την Εγχώριο Περιουσία που εκκρεμούσε από το 2010 – εκλογή νέας Διοίκησης μετά από πολλά χρόνια
 • Προγραμματική Σύμβαση για την οικονομική υπηρεσία της Εγχωρίου Περιουσίας
 • Θέσαμε επί τάπητος το ζήτημα του παράνομου αγκυροβολίου στον Όρμο Βατίκων χωρίς αστερίσκους και υπεκφυγές
 • Νομιμοποίηση Κυριακάτικου Παζαριού Ποταμού
 • Σύγχρονες Κοινωνικές Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο (έναρξη: 2019) – ΕΣΠΑ
 • Νέα σύγχρονη ιστοσελίδα του Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Υπερδιπλασιάσαμε τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου μέσα σε μόλις 4 χρόνια: από 6,5 εκατομμύρια το 2014 σε 14 το 2019 παρά τη μείωση του προσωπικού, τη μείωση των ετήσιων κρατικών εσόδων και την μεγάλη αύξηση της γραφειοκρατίας
 • Επιλύσαμε τις σοβαρές λογιστικές και φορολογικές εκκρεμότητες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Το 2014 δεν είχαν υποβληθεί Απογραφές και Ισολογισμοί έναρξης, Δηλώσεις Ε9, Ισολογισμοί και Απολογισμοί για τα Νομικά Πρόσωπα, ενώ εκκρεμούσαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου
 • Επαναφέραμε τη σχέση συνεργασίας με την Περιφέρεια η οποία είχε διαρραγεί επί πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να εκτελούνται στο νησί μας έργα 23 εκατομμυρίων Ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας και του ΠΕΠ Αττικής
 • Αξιώσαμε και λάβαμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Φιλόδημος
 • Μειώσαμε τις τεράστιες οφειλές προς το Δήμο, διασφαλίζοντας τα ταμειακά διαθέσιμα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας
 • Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων
 • Αυξήσαμε την ετήσια χρηματοδότηση προς τον παιδικό σταθμό και το πνευματικό κέντρο
 • Μηδενίσαμε τις οφειλές του Δήμου προς τρίτους
 • Προσαρμόσαμε τον προϋπολογισμό της Αναπτυξιακής Εταιρείας σε πραγματικά και υλοποιήσιμα δεδομένα
 • Παρέχουμε σημαντική οικονομική ενίσχυση στους αγροτικούς γιατρούς με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται πλέον τα μεγάλα κενά και η υποστελέχωση του παρελθόντος
 • Συμμετέχουμε στην υλοποίηση του Προγράμματος CLLD/LEADER στην περιοχή μας το οποίο χρηματοδοτεί σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές δράσεις. Άκρως τιμητική για τον Δήμο και το νησί μας είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος για το σύνολο των 8 Δήμων από τον Δήμαρχό μας Στράτο Χαρχαλάκη

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο φέρει μεταξύ άλλων και την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (η οποία υπάχθηκε επίσημα στο ΝΠΔΔ από τη σημερινή Δημοτική Αρχή) και άλλων ακόμη δράσεων. Είναι γνωστό ότι από την ίδρυση του Νομικού Προσώπου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Κεντρικού Κράτους (Καποδίστριας-Καλλικράτης, μνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις κ.ά.). Σε δύσκολα χρόνια για την ευρύτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και οι προηγούμενες Διοικήσεις, κλήθηκε και η δική μας Διοίκηση να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία των αντικειμένων ευθύνης της και μάλιστα με την έλλειψη δικού της διοικητικού προσωπικού.

Μια σημαντική επιτυχία της παρούσας Διοίκησης ήταν ότι διευθετήθηκε επιτυχώς η από συστάσεως του Δήμου μας εκκρεμούσα υπόθεση της μεταφοράς ταμειακών αποθεμάτων ύψους 15.430,00€ από λογαριασμούς που υπήρχαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και μετέπειτα στην EUROBANK-ERGASIAS των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών (Κυθήρων και Ποταμού Κυθήρων) και μεταφέρθηκε το ποσό αυτό με δύο τραπεζικές επιταγές στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ που τηρείται στο Κατάστημα της ΕΤΕ Κυθήρων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτήθηκε η επί τρείς φορές φυσική παρουσία του Προέδρου κ. Μαθιού Αγγελιουδάκη σε Κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας στην Αθήνα, καθώς και υποβολή πληθώρας παραστατικών εγγράφων που μας ζητήθηκαν τόσο για το ΝΠΔΔ όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Όπως είναι γνωστό οι μόνοι πόροι για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου μας που αποδίδονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα η επίλυση του ανωτέρω ζητήματος ήταν κομβικής σημασίας για το ΝΠΔΔ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έτη 2018 και 2019 η Δημοτική Αρχή προέβη σε διπλασιασμό της ετήσιας επιχορήγησης του ΝΠΔΔ από τον δημοτικό προϋπολογισμό (από 50.000 σε 100.000 ετησίως), γεγονός πολύ σημαντικό για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των κοινωνικών δομών.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού πετύχαμε:

 • Την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (2018) που αποτελούσε σοβαρή νομική και ουσιαστική εκκρεμότητα ετών.
 • Την υποβολή και εκκαθάριση όλων των φορολογικών δηλώσεων του ΝΠΔΔ που εκκρεμούσαν (δεν είχαν υποβληθεί) από το έτος 2012.
 • Την καθιέρωση και τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων (παρουσίας προσωπικού – τροφίμων κ.α) καθώς και την θεώρηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα).
 • Καταγραφή με την μέριμνα του προσωπικού των κτιριακών και υλικοτεχνικών αναγκών και την εγκατάσταση καινούργιου Η/Υ μετά των περιφερειακών του με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενσύρματου Wi-Fi.
 • Ολοκλήρωση της μετάταξης νέας βρεφονηπιοκόμου από τον Δήμο Κηφισίας.
 • Διευθετήσαμε και αναβαθμίσαμε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, μειώνοντας τις αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες, μεταφέραμε επίσης τον λογαριασμό του τηλεφώνου (27360 31468) στο όνομα και το ΑΦΜ του ΝΠΔΔ από το όνομα και το ΑΦΜ της πρώην Κοινοτικής Επιχείρησης Φρατσίων «Τα Φράτσια».
 • Ολοκληρώσαμε άμεσα και επιτυχώς όλα όσα επί επαναλαμβανομένων αυτοψιών επισήμαινε ως αναγκαία και άκρως επιβεβλημένα η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας.
 • Ολοκληρώσαμε την προμήθεια γραφικής ύλης και εκπαιδευτικού υλικού, την προμήθεια σκευών για την κουζίνα (θερμόμετρα ψυγείων-ηλεκτρονική ζυγαριά-χύτρα ταχύτητας). Τοποθετήσαμε θύρα μεταξύ του μαγειρείου και του χώρου εστίασης (δωρεά γονέα).
 • Προχωρήσαμε στη σταδιακή κτηριακή συντήρηση και αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού
 • Τοποθετήσαμε σε όλα τα παράθυρα αντικωνωπικές σίτες δια δαπάνης ομογενή μας εξ Αυστραλίας ο οποίος και ανάλαβε δια εκπροσώπου του όλες τις συνεννοήσεις (πληρωμή κ.λ.π) με τον κατασκευαστή.
 • Φροντίσαμε για την καθημερινή προμήθεια των τροφίμων και των ειδών καθαρισμού σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.
 • Κάναμε τις πλέον αναγκαίες συντηρήσεις των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων καθώς επίσης και διαφόρων επίπλων.
 • Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες του Π.Σ. με νέους σύγχρονης τεχνολογίας led.
 • Προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε στον χώρο του Π.Σ. την απεντόμωση και απολύμανση από πιστοποιημένο συνεργείο.
 • Τοποθετήσαμε προειδοποιητικές πινακίδες επί της οδού που διέρχεται από τον Παιδικό Σταθμό, υλοποιώντας εν μέρει επί του παρόντος την συγκοινωνιακή μελέτη (παράρτημα σχολείων) που συντάχθηκε από αρμόδιο συγκοινωνιολόγο.
 • Ολοκληρώσαμε την προμήθεια νέου φαρμακείου μεγάλου μεγέθους καθώς και άφθονου φαρμακευτικού υλικού (σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδιάτρου του Νοσοκομείου Κυθήρων).
 • Με την συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων προγραμματίσαμε την τακτική επίσκεψη του Παιδιάτρου για προληπτική ιατρική στα φοιτούντα νήπια.
 • Ενημερώνουμε εγγράφως σε τακτικά χρονικά διαστήματα το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού για θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί χωρίς την υποχρέωση τροφείων στα φοιτούντα παιδιά, σε αναγνώριση των δυσκολιών που βιώνει κάθε νοικοκυριό αυτούς τους καιρούς. Για την φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό έχει συγκροτηθεί επιτροπή μοριοδότησης των αιτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δημοτική Βιβλιοθήκη:

 • Κτηριακή συντήρηση, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.
 • Ολοκληρώσαμε το έργο της απογραφής όλων των βιβλίων που περιήλθαν στην Δημοτική από την παλιά δανειστική βιβλιοθήκη καταρτίζοντας ταυτόχρονα και το σχετικό πρωτόκολλο. Προς τούτο ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι, ως μέλη της επιτροπής κοπίασαν και έφεραν εις πέρας για αρκετό χρονικό διάστημα το δύσκολο αυτό εγχείρημα.
 • Καθιέρωση διάθεσης των χώρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου αλλά και ιδιωτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Η/Υ και εκτυπωτικού μηχανήματος και προμήθεια αναλώσιμων, επισκευή και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (έπιπλα, λαμπτήρες κ.α).
 • Αξιοποίηση προσωπικού μέσω του ΟΑΕΔ για την λειτουργία της, η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή κάθε μέρα 8-2μμ εκτός Παρασκευής και Κυριακής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, επιφορτισμένο από το Νόμο με τη διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία των λιμένων, αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού αφού δεν διαθέτει κανέναν μόνιμο υπάλληλο, με αποτέλεσμα το σύνολο των διοικητικών του λειτουργιών να εξυπηρετείται από το Δήμο.

 • Τακτοποίηση των χρόνιων λογιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων του ΔΛΤ.
 • Νέος σύγχρονος φωτισμός LED στο Λιμένα Διακοφτίου.
 • Επίλυση ζητήματος ηλεκτροδότησης Λιμένα Διακοφτίου.
 • Καθορισμός επιτρεπόμενων σημείων πρόσβασης στη θάλασσα για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (Νέος Κόσμος Αγ. Πελαγίας, Πίσω Γυαλός Καψαλίου και Μακρονήσι στο Διακόφτι).
 • Χρηματοδότηση 75.000€ από την Περιφέρεια για την εκπόνηση μελετών συντήρησης και αναβάθμισης των λιμένων και την τοποθέτηση ναύδετου στο Καψάλι για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων. Οι μελέτες δημοπρατούνται μέσα στους επόμενους 4 μήνες.
 • Χρηματοδότηση 124.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση των υποδομών ασφάλειας κρουαζιέρας στο Καψάλι – Ολοκλήρωση και έγκριση πλήρους μελέτης ISPS – Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ). Προετοιμασία δημοπράτησης μετά την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς το Καψάλι ελέγχεται αυστηρά από το ΥΠΠΟ.
 • Εκπόνηση νέων σχεδίων και μελετών για την νομιμοποίηση των λιμανιών, πρόβλημα εξαιρετικά σοβαρό που παρελήφθη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και δεν έχει ακόμα επιλυθεί οριστικά λόγω των δαιδαλωδών διαδικασιών και των πολλών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Η μη νομιμοποίηση των λιμανιών είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίον δεν γίνεται να μισθωθεί το κτήριο στο Διακόφτι για τη λειτουργία ΚΥΕ και τα όσα διαδίδονται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή «έκλεισε το μαγαζί στο λιμάνι» είναι ψευδέστατα και απόλυτα παραπλανητικά. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης του κτηρίου, θα λειτουργεί εξωτερική καντίνα.
 • Διαμόρφωση αίθουσας κτηρίου Λιμένος Διακοφτίου σε σύγχρονη αίθουσα αναμονής – συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Εργασίες συντήρησης σε όλα τα λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια – μέριμνα για τον φωτισμό.
 • Νέα μηχανήματα παροχής νερού και ρεύματος.
 • Επιτυχής αντιμετώπιση της μεγάλης ρύπανσης στην Αγ. Πελαγία το 2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019 – 2023:

 • Στελέχωση και λειτουργία του Δημοτικού Καταστήματος Ποταμού που ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πρόσφατα
 • Συντήρηση και ανακαίνιση των δημοτικών κτηρίων με προτεραιότητα στα ιστορικά και εμβληματικά:
 • Μαρκάτο: έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και αναμένεται η επίλυση της γνωστής δικαστικής διεκδίκησης. Οι μελέτες προβλέπουν συντήρηση και ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου, των αυλείων χώρων και των στοών και δημιουργία ενός εμβληματικού χώρου πολιτισμού και τεχνών.
 • Κτηριακό Συγκρότημα Βιτζαμανείου Σχολής/Αστυνομικού Τμήματος: με την μεταφορά του Α/Τ στο κτήριο του πρώην Επαρχείου (εντός του 2019), αποδεσμεύεται το σημερινό κτήριο που αποτελεί ενιαίο κτηριακό σύνολο με την Βιτζαμάνειο Σχολή (Λαογραφική Συλλογή Λουράντου). Προγραμματίζουμε την εκπόνηση μελετών ανάδειξης του κτηριακού αυτού συνόλου που θα αποκτήσει πολιτιστική χρήση.
 • Παρθεναγωγείο Καραβά: αξιοποίηση – επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής πρότασης του Αλέξανδρου Χαρ. Σούγιαννη για την συντήρηση και ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου του Καραβά που θα αποκτήσει πολιτιστική χρήση.
 • Κτήρια Κοινοτήτων και Παλαιών Σχολείων: ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης, ανάδειξης αλλά και χρήσης τους από τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. όπως έγινε με το Σχολείο Φρατσίων που μετατράπηκε σε Συνεδριακό Κέντρο).
 • Συνέχιση των προσπαθειών για την παραχώρηση του παλαιού μετεωρολογικού σταθμού Χώρας από το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας όπου ανήκει κατά κυριότητα. Το ζήτημα έχει τεθεί στο Αρχηγείο της Π.Α. από το 2014, όμως, το από το 1951 Συμβόλαιο Δωρεάς δεν επιτρέπει την παραχώρηση.
 • Συνέχιση των προσπαθειών παραχώρησης στο Δήμο του κτηρίου του πρώην Τελωνείου στην Αγία Πελαγία. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 2016 και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχει αίσια κατάληξη.
 • Αυτόματη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης μετά την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης των υδρομετρητών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με 1.700.000€
 • Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
 • Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες μέσα από το νέο site του Δήμου
 • Επανεξέταση του συνόλου των δημοτικών τελών και χρεώσεων (καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού) από μηδενική βάση με στόχο δικαιότερες χρεώσεις και προσπάθεια περαιτέρω μείωσής τους ειδικά για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 • Νέοι σύγχρονοι κανονισμοί ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, άρδευσης και διαφήμισης
 • Κανονισμός Λειτουργίας Παζαριού Ποταμού
 • Νέα διοίκηση στην Εγχώριο Περιουσία με στόχο την ορθή και διαφανή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του θεσμού προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης – πλήρης διασφάλιση των θεσμικών, νομικών και ιστορικών κεκτημένων της Εγχωρίου κυρίως στο θέμα των Ιερών Προσκυνημάτων, όπου θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την διασφάλιση του λαϊκού χαρακτήρα τους
 • Ολοκλήρωση τακτοποίησης κληροδοτημάτων και αξιοποίησή τους
 • Συνέχιση της συνετής οικονομικής πολιτικής και της διασφάλισης των δημοτικών εσόδων
 • Διαρκής άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση για την κάλυψη με μόνιμο προσωπικό όλων των κενών οργανικών θέσεων του Δήμου με ταυτόχρονη αύξηση των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ

Απάντηση