Ωρίμανση Μεγάλων Υποδομών

 • Ολοκλήρωση Προμελέτης – Μελέτης Σκοπιμότητας για τα Δημοτικά Σφαγεία (2017). Στη νέα θητεία θα ολοκληρωθούν οι πλήρεις μελέτες και θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση του έργου.
 • Δημοπράτηση μελετών ολοκλήρωσης Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού εντός του 2019. Το έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.
 • Ολοκλήρωση μελετών νέου βρεφονηπιακού σταθμού στα Λογοθετιάνικα – εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300.000€ από την Περιφέρεια Αττικής. Δημοπρατείται μέχρι τέλος του 2019.
 • Δημοπράτηση των πλήρων μελετών για την επέκταση του διαδρόμου στον Αερολιμένα Κυθήρων – εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 400.000€ (για τις μελέτες) από την Περιφέρεια Αττικής. Οι μελέτες δημοπρατούνται από την Περιφέρεια εντός του 2019.
 • Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, του Χωροταξικού Σχεδιασμού των Κυθήρων, το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης για το παρόν και το μέλλον του νησιού.
 • Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής ασφάλειας κρουαζιεροπλοίων για το Καψάλι (ISPS), αδειοδότηση των έργων και ένταξη στο ΠΔΕ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δημοπράτηση εντός του 2019.
 • Πλήρης ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων για το έργο συλλογής νερού στις Όχελλες (ταμιευτήρας νερού 5.000 κυβικών). Υποβλήθηκε ήδη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 1.720.000€.
 • Ολοκλήρωση μελετών 3 μονάδων αφαλάτωσης (2 στην Αγ. Πελαγία και 1 στο Διακόφτι) και εξασφάλιση χρηματοδότησης 1.700.000€ από την Περιφέρεια. Προς προγραμματική σύμβαση και δημοπράτηση.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών συνολικής ανάπλασης του Ποταμού και την πλήρη ωρίμανση του έργου (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
 • Επικαιροποίηση μελετών ανάπλασης Χώρας και αίτημα για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Συμπεριλαμβάνεται η υπογειοποίηση των δικτύων που δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη.
 • Χρηματοδότηση της ανακαίνισης του εμβληματικού Αστικού Σχολείου Ποταμού με 375.000€ μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER. Ένταξη και δημοπράτηση εντός του 2019.
 • Χωροθέτηση Κλειστού Γυμναστηρίου – Προπονητηρίου (Φράτσια). Δημοπράτηση μελετών εντός του 2019.
 • Έναρξη μελετών για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στα Φριλιγκιάνικα. Δημοπράτηση μελετών τέλος του 2019-αρχές 2020.
 • Ολοκλήρωση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του συνόλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού. Προέγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια.
 • Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Σχεδιασμός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής – και ειδικά των υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών – με βιώσιμα χαρακτηριστικά.

 

 

 

Απάντηση