Ριζομάρκου Χρυσούλα του Αντωνίου

Γεννήθηκε στη Χώρα Κυθήρων το 1946. Έχει τελειώσει το εξατάξιο Γυμνάσιο Κυθήρων. Είναι παντρεμένη με το Λουκά Ριζομάρκο, εργολήπτη δημοσίων έργων από τους πρώτους που δραστηριοποιήθηκαν στο νησί τη δεκαετία του 1960 και έχει 3 παιδιά. Οικοκυρά και αγρότισσα. Ασχολείται ενεργά με τον πρωτογενή τομέα και έχει πολυετή εθελοντική συμμετοχή στις εκκλησιαστικές επιτροπές της ευρύτερης περιοχής του Λιβαδίου Κυθήρων, όπου και κατοικεί.

Απάντηση