Σύγχρονες και Ασφαλείς Παιδικές Χαρές

Το 2014 δεν υπήρχε ΚΑΜΙΑ νόμιμη και αδειοδοτημένη παιδική χαρά στο νησί μας

Το 2019 παραδώσαμε ήδη 5 ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές και δημοπρατούμε επιπλέον 7!

Ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση των παιδικών χαρών σε: Χώρα, Κοντολιάνικα, Αβλέμωνα, Ποταμό και Αγία Πελαγία

Χρηματοδοτηθήκαμε με 204.000€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και δημοπρατούμε άμεσα τις νέες παιδικές χαρές σε: Κάλαμο, Λιβάδι, Κεραμωτό, Καραβά, Λογοθετιάνικα, Διακόφτι, Φριλιγκιάνικα

Τοποθετούμε νέα πιστοποιημένα όργανα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες παιχνιδιού για τα παιδιά μας

 

Απάντηση