Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

 • Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ στο νησί μας
 • Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα αποκτούν σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων, συμβατή με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη στιγμή που μεγάλα νησιά υστερούν ακόμη στον κρίσιμο αυτόν τομέα
 • Απαλλαχθήκαμε από ετήσιο πρόστιμο 320.000€ για τους 2 ανεξέλεγκτους ΧΑΔΑ του Δήμου (Κύθηρα – Αντικύθηρα)
 • Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 7.650.000€ από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ)
 • Νέα επιπλέον χρηματοδότηση 1.500.000€ για διαχείριση αδρανών υλικών, πυρασφάλεια και συμπληρωματικές εργασίες
 • Μονάδα κομποστοποίησης και οικιακοί κομποστοποιητές (προς παραλαβή)
 • 2 νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα (προς παραλαβή) + επιπλέον 1 από ίδιους πόρους του Δήμου εντός του 2019
 • Δοκιμαστική λειτουργία 6 μηνών από τον ανάδοχο
 • Συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την λειτουργία του χώρου μετά την παράδοσή του στο Δήμο
 • Προγραμματίζουμε: συστήματα υπόγειων και «έξυπνων» κάδων, κάδων συλλογής τηγανέλαιων (βιορευστών), διαχείριση ελαστικών
 • Στόχος: η διαλογή στην πηγή και η μείωση των συμβατικών απορριμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ!

ΜΕ ΕΡΓΟ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Απάντηση