ΥΔΡΕΥΣΗ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 • 1.900.000€ από το ΠΕΠ Αττικής για τον τηλεέλεγχο των δικτύων ύδρευσης με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας για την μείωση των απωλειών λόγω βλαβών (εκτελείται)
 • 1.800.000€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για καινούργια ψηφιακά υδρόμετρα με στόχο την αυτόματη έκδοση λογαριασμών χωρίς καθυστερήσεις (προς δημοπράτηση)
 • Δημοπράτηση νέου δικτύου ύδρευσης Αγ. Πελαγίας με π/υ 3.100.000€ (2019)
 • Ολοκλήρωση μελετών για 3 μονάδες αφαλάτωσης (2 στην Αγ. Πελαγία και 1 στο Διακόφτι) που έχουν χρηματοδοτηθεί με 1.500.000€ από την Περιφέρεια Αττικής
 • Ολοκλήρωση μελετών και τευχών δημοπράτησης φράγματος (υδατοσυλλέκτη) στις Όχελλες χωρητικότητας 5.000 κυβικών με π/υ 1.720.000€ – υποβολή προς χρηματοδότηση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 • Ολοκλήρωση και αξιοποίηση 9 νέων διερευνητικών γεωτρήσεων
 • Αξιοποίηση παλαιών γεωτρήσεων
 • Ριζική ανακαίνιση-καθαρισμός των δεξαμενών και αντλιοστασίων
 • Αντικαταστάσεις – παραλλαγές δικτύων ύδρευσης
 • Αδειοδότηση της αρδευτικής γεώτρησης στο Κατούνι
 • Νέος υδατόπυργος στις Αλεξανδράδες
 • Νέα μεταλλική δεξαμενή ύδρευσης 200 κυβικών στη Σκληρή με δαπάνες του ΠΔΕ
 • Νέες μεταλλικές δεξαμενές ύδρευσης σε Κάλαμο, Μαραθέα και Δρυμώνα, ύστερα από συνεργασία με το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» της Coca Cola
 • Αμφίδρομη σύνδεση δικτύων ύδρευσης Λιβαδίου – Χώρας
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης
 • Άμεση αντιμετώπιση των βλαβών με ετήσια εργολαβία κατόπιν δημοπρασίας
 • Επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμός των φίλτρων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρατεταμένης λειψυδρίας των ετών 2016-2018
 • Μείωση των ανείσπρακτων οφειλών της ύδρευσης
 • Εκπαιδευτικές δράσεις για την ορθή χρήση των υδάτινων πόρων σε συνεργασία με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου – Master Plan για την εξοικονόμηση και ορθή διαχείριση των αποθεμάτων νερού στο νησί (ολοκληρώνεται το 2019)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Έναρξη προμελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Πελαγίας (2019)
 • Μελέτη σύνδεσης ΒΙΟΚΑ Καψαλίου με την Τ.Κ. Λειβαδίου (προς ανάθεση)
 • Προμελέτη ΒΙΟΚΑ Αβλέμωνα – Παλαιοπόλεως (προς ανάθεση)
 • Ολοκλήρωση μελετών και προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για φρεάτιο υποδοχής βοθρολυμμάτων στον ΒΙΟΚΑ Καψαλίου με π/υ 200.000€. Δημοπρατείται εντός του 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019 – 2023:

ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων και δημοπράτηση των 3 μονάδων αφαλάτωσης με π/υ 1.500.000€ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
 • Υλοποίηση του έργου συλλογής νερού στις Όχελλες με π/υ 1.720.000€
 • Δημοπράτηση της προμήθειας και εγκατάστασης 4.500 νέων ψηφιακών υδρομετρητών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με 1.800.000€ – αυτόματη έκδοση λογαριασμών
 • Έναρξη των μελετών για την αξιοποίηση του νερού του Πρινολάγκαδου
 • Ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής ταμιευτήρων νερού για την ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα
 • Υλοποίηση των προτάσεων του Master Plan που εκπονούμε για την ύδρευση και ολοκληρώνεται εντός του 2019
 • Ολοκλήρωση της συντήρησης και του καθαρισμού των δεξαμενών και αντλιοστασίων (Γ΄ Φάση)
 • Διαρκής μέριμνα για την ορθή λειτουργία των γεωτρήσεων
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης, παραλλαγές και αντικαταστάσεις δικτύων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις προτάσεις των τοπικών Κοινοτήτων
 • Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση νερού

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Προωθούμε ενιαίο σχεδιασμό για το σύνολο σχεδόν του νησιού με εφικτές -τεχνικά και οικονομικά- λύσεις που θα περιλαμβάνουν:

 • Δημοπράτηση και ολοκλήρωση του φρεατίου υποδοχής – προεπεξεργασίας λυμάτων στον ΒΙΟΚΑ Καψαλίου προϋπολογισμού 200.000€ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
 • Εκπόνηση μελέτης επαύξησης δυνατότητας επεξεργασίας λυμάτων από τον ΒΙΟΚΑ Χώρας – Καψαλίου. Προώθηση των μελετών σύνδεσης (δικτύων) του ΒΙΟΚΑ Χώρας-Καψαλίου με όλες τις Τοπικές Κοινότητες Νοτίου Τμήματος Κυθήρων. Είναι η ΜΟΝΗ τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη λύση καθώς η υπάρχουσα μονάδα του ΒΙΟΚΑ Καψαλίου μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να καλύψει σχεδόν το μισό νησί χωρίς να απαιτείται η κατασκευή τοπικών μονάδων compact που απαιτεί μεγάλα κόστη συντήρησης και προσωπικού τα οποία δεν μπορεί να καλύψει ο Δήμος.
 • Χρηματοδότηση των τελικών μελετών για τον ΒΙΟΚΑ Αγ. Πελαγίας και Ποταμού που μπορούν μελλοντικά να καλύψουν το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων Βορείου Τμήματος Κυθήρων.
 • Ολοκλήρωση τελικών μελετών μονάδας ΒΙΟΚΑ και αποχετευτικού δικτύου Αβλέμωνα – Παλαιοπόλεως – Διακοφτίου με προώθηση τοπικής μονάδας Compact ΒΙΟΚΑ.

Απάντηση