2,5 χρόνια σημαντικών έργων στην ύδρευση!

Μέσα στο πρώτο μισό της θητείας μας έγιναν σημαντικά έργα ύδρευσης και αναλήφθηκαν αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή. Το νησί μας έχει δύσκολα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ένα από τα πλέον δύσκολα νησιά στην Ελλάδα στα ζητήματα της υδροδότησης, λόγω των πολλών οικισμών που διαθέτει. Ο Δήμος μας έχει κάνει πολλές ενέργειες προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης που είναι δαιδαλώδες και προβληματικό. Παράλληλα έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για νέες γεωτρήσεις, μονάδες αφαλάτωσης και άλλες ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 1. Ολοκλήρωση και αξιοποίηση νέων διερευνητικών γεωτρήσεων. Ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2016 οι 4 νέες διερευνητικές γεωτρήσεις βάσει της διαδικασίας μελέτης και αδειοδότησης που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μια διαδικασία επίπονη και πολυετής. Από τις 4 νέες γεωτρήσεις, ικανή ποσότητα νερού προς άντληση έδωσαν οι 2. Στον Κάλαμο δεν βρέθηκε νερό και στα Σύλακα η ποσότητα είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Αποφασίστηκε η άμεση αξιοποίηση της γεώτρησης στα Σκουλαντριάνικα (Μυλοπόταμος) η οποία απέδωσε καλή ποσότητα νερού και έχει ήδη αποσυμφορήσει ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Καρβουνάδων και Κοντολιανίκων, όπου κάθε καλοκαίρι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ομαλής υδροδότησης.
 2. Αξιοποίηση παλαιών γεωτρήσεων. Με τρόπο ταχύτατο καθαρίστηκαν και αξιοποιήθηκαν παλαιές γεωτρήσεις που επί χρόνια παρέμεναν ανενεργές: Α) Έγινε αξιοποίηση της γεώτρησης στα Καλησπεριάνικα (10 χρόνια ανενεργή) που απέδωσε περίπου 10 κυβικά την ώρα και ήδη έχει συνδεθεί στο δίκτυο ενισχύοντας τις περιοχές του Δρυμώνα, των Καλοκαιρινών, των Κομηνιανίκων και του Πούρκου. Β) Αξιοποιήθηκε η 2η γεώτρηση στον Κάκαβο που είχε γίνει προ πολλών ετών από το ΙΓΜΕ και ήταν ανενεργή. Το δίκτυο είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά δεν είχε συνδεθεί. Εκδόθηκαν οι άδειες χρήσης, έγινε ο οικίσκος και η ηλεκτροδότηση και συνδέθηκε ήδη στο δίκτυο ενισχύοντας την ευρύτερη περιοχή Φριλιγκιανίκων – Αλοιζιανίκων – Καστρισιανίκων καθώς και τα Αρωνιάδικα, Πιτσινάδες και Βαμβακαράδικα, περιοχές που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης κυρίως το καλοκαίρι. Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα στις εν λόγω περιοχές δεν έχουν εξαλειφθεί καθώς η στάθμη και η απόδοση των γεωτρήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της λειψυδρίας και θα πρέπει να παύσουν εντελώς οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις του νερού ύδρευσης (άρδευση, πλυσίματα κ.λπ.). Γ) Αξιοποιήθηκε η γεώτρηση στα Πλακουτά που παρέμενε επί πολλά χρόνια ανενεργή. Έγινε καθαρισμός της γεώτρησης, τοποθετήθηκε νέα αντλία και αντλούνται περίπου 10 κυβικά την ώρα που αποσυμφορούν το δίκτυο του Ποταμού και των Λογοθετιανίκων. Δ) Καθαρίστηκε και αξιοποιήθηκε η γεώτρηση στη Μηλαπιδέα που ενισχύει το δίκτυο με περίπου 5 κυβικά την ώρα.
 3. Σημαντικά Δημοτικά Έργα Ύδρευσης. Η Δημοτική μας Αρχή έχει ολοκληρώσει 3 πολύ σημαντικά έργα στον τομέα της ύδρευσης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά έσοδα). Α) Η επισκευή των δεξαμενών και αντλιοστασίων (Α΄ φάση) με τελική δαπάνη 101.508€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 160.000€). Έγινε γενική συντήρηση και ανακαίνιση 9 δεξαμενών και 23 αντλιοστασίων ύδρευσης, τα οποία προσαρμόστηκαν σε όλες τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν το δίκτυο ύδρευσης (σχετικό Δ.Τ. του Δήμου στις 01/04/2016). Β) Η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης με τελική δαπάνη 100.099€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 154.000€). Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης μήκους 3.215 μέτρων σε διάφορα σημεία του νησιού και κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχαν συχνές βλάβες (σχετικό Δ.Τ. της 08/04/2016). Γ) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά με τελική δαπάνη 37.200€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 60.000€). Κατασκευάστηκαν 900 μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης και αξιοποιήθηκε πλήρως η γεώτρηση στα Διακοπουλιάνικα που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε ομαλότητα υδροδότησης ολόκληρη την περιοχή (σχετικό Δ.Τ. της 04/05/2016).
 4. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία αδειοδότησης της αρδευτικής γεώτρησης στο Κατούνι η οποία παρέμενε κλειστή μετά από τις καταγγελίες γνωστού δικομανούς περιοίκου, για τον οποίον ο Δήμος έχει ήδη κινήσει την ποινική και αστική διαδικασία για την προστασία των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου απέναντι στις διαρκείς ανυπόστατες καταγγελίες του που επί χρόνια ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απαραίτητη άδεια χρήσης (ΑΔΑ: ΩΟΔΔΟΡ1Κ-35Δ) και πλέον η γεώτρηση είναι σε χρήση με αποτέλεσμα την εξομάλυνση της κατάστασης σε όλη την περιοχή καθώς πλέον δεν θα σπαταλάται πολύτιμο νερό του δικτύου ύδρευσης για άρδευση. Για την αδειοδότηση της γεώτρησης καταβλήθηκε πολύς κόπος και πολύμηνη εργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς τα προαπαιτούμενα ήταν πάρα πολλά.
 5. Υπεγράφη η σύμβαση με τον υδρογεωλόγο κ. Μάρκο Μεγαλοοικονόμο για την μελέτη και αδειοδότηση πέντε (5) νέων δημοτικών υδρευτικών γεωτρήσεων. Το έργο της ανόρυξής τους εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 2017 με ποσό 125.000€. Οι 80.000€ θα προέλθουν από έκτακτη χρηματοδότηση που ζητήσαμε και λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναμένεται μια επιπλέον αδειοδότηση που ζητήθηκε από την Υπηρεσία Υδάτων προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο.
 6. Κατασκευάσαμε νέο υδατόπυργο στις Αλεξανδράδες, καθώς ο υπάρχων κρίθηκε κατεδαφιστέος.
 7. Ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση και αδειοδότηση της μελέτης κατασκευής φράγματος (υδατοσυλλέκτη) στις Όχελλες προκειμένου το έργο να προταθεί προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής. Το έργο απαιτεί πολλές αδειοδοτήσεις και προσεκτικά βήματα για να ενταχθεί στο ΠΕΠ. Η μελέτη δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί το 2016 λόγω ξαφνικής αλλαγής του νομικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (Νόμος 4412).
 8. Ο Δήμος ωριμάζει με δικές του δαπάνες τα 2 έργα αφαλάτωσης που έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας με δαπάνη 1.300.000€. Τα έργα θα γίνουν στην Αγία Πελαγία και στο Διακόφτι. Για την αδειοδότησή τους απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία το βάρος της οποίας έχει αναλάβει ο Δήμος Κυθήρων. Ευελπιστούμε το έργο να δημοπρατηθεί στο τέλος του 2017 ή μέχρι τα μέσα του 2018.
 9. Έγινε επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμός των φίλτρων στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης από ειδική εταιρεία που μετέβη στο νησί από την Αθήνα. Δυστυχώς τα φίλτρα θέλουν ειδική συντήρηση και οι βλάβες είναι συχνές.
 10. Η ετήσια εργολαβία στην αποκατάσταση των βλαβών της ύδρευσης αποδίδει σημαντικά αφού η επέμβαση σε όλες τις περιπτώσεις είναι άμεση. Υπήρξαν βλάβες που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν έγκαιρα καθώς μεγάλο μέρος του δικτύου βρίσκεται σε περιοχές δύσβατες ή δασεμένες. Ωστόσο η άριστη συνεργασία των ιδιωτών υδραυλικών με τους υπαλλήλους του Δήμου θα συνεχιστεί καθώς μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει εξαιρετικά καλά.
 11. Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 3 δεξαμενές ένα πρωτοπόρο ηλεκτρονικό σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου της πληρότητάς τους, το οποίο ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο (real time) την Τεχνική Υπηρεσία για την όποια απώλεια ύδατος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί και σε σειρά άλλων δεξαμενών στο προσεχές διάστημα.
 12. Έγινε έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών μας ήδη από τον χειμώνα σχετικά με τη διαφαινόμενη λειψυδρία του 2016. Κανένας Δήμος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι μέχρι σήμερα έγινε και εξακολουθεί να γίνεται, καθώς πέραν των ανωτέρω, συνεχίζονται οι εργασίες «άμεσης επέμβασης» στο δίκτυο όπου απαιτείται (π.χ. μικρές παραλλαγές δικτύου, αντικαταστάσεις βανών και αντλιών, μεταφορά νερού με βυτία κ.λπ.). Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την μεγάλη ανάγκη οικονομίας στο νερό ήταν και είναι διαρκής σε όλα τα μέσα, ακόμα και με συνεχή ραδιοφωνικά μηνύματα στους τοπικούς σταθμούς. Η αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης και της σπατάλης, που στρέφεται κατά του κοινωνικού συνόλου, θα αντιμετωπιστεί από το Δήμο με αυστηρότητα.
 13. Νέα έργα στην ύδρευση θα δημοπρατηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2017 όπως το έργο της καλλίτερης αξιοποίησης των νερών στη Γωνία. Αναμένεται η μελέτη από την Περιφέρεια προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο. Παράλληλα είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση (εντός Ιουλίου) της δεύτερης φάσης της ανακαίνισης δεξαμενών και αντλιοστασίων με προϋπολογισμό 100.000€.
 14. Ολοκληρώθηκε η εκ βάθρων συντήρηση, ανακαίνιση και καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης των Αντικυθήρων, καθώς και της υδατοδεξαμενής στη θέση «Κόκκινος Λάκκος» που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους του νησιού.
 15. Εντάξαμε στο ΠΕΠ Αττικής ένα φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης και λειτουργίας του συνόλου του δικτύου ύδρευσης του νησιού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων χλωριωτών και φίλτρων και την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος επιτήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000€. Στόχος μας είναι η δημοπράτησή του μέχρι το Φθινόπωρο του 2017. 
 16. Μέσα από τη συνεργασία μας με το διεθνή οργανισμό Global Water που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα της Coca Cola πετύχαμε την προμήθεια και τοποθέτηση τριών μεγάλων μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού 150 κυβικών εκάστη στον Μαραθέα, τον Κάλαμο και τα Αντικύθηρα, χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο. Παράλληλα μέσα από το ίδιο πρόγραμμα θα μοιραστούν πιλοτικά σε συγκεκριμένα νοικοκυριά συσκευές εξοικονόμησης ύδατος ενώ το προσεχές φθινόπωρο θα γίνουν σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία του νησιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη νομοθεσία όλα τα έργα στον τομέα της ύδρευσης πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα έσοδα που έχουν οι Δήμοι από τους λογαριασμούς ύδρευσης, γι΄ αυτό και ονομάζονται ανταποδοτικά, γιατί τα τέλη ύδρευσης που πληρώνουν οι δημότες πρέπει να επιστρέφονται σε αυτούς ως έργο, ανταποδίδονται δηλαδή. Οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να εκτελούν έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης δαπανώντας πόρους από άλλες πηγές εσόδων, δηλαδή περικόπτοντας π.χ. ένα έργο οδοποιίας ή πλακόστρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η συσσώρευση μεγάλων οφειλών ύδρευσης, καθαριότητας και αποχέτευσης, στερεί τη δυνατότητα από το Δήμο να εκτελέσει σημαντικά έργα στους τομείς αυτούς που αποτελούν το Α και το Ω της καθημερινότητάς μας. Οι συμπολίτες μας που αγνοούν συστηματικά να καλύψουν τις μεγάλες οφειλές τους προς το Δήμο (παρά το γεγονός ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα) στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου και πρέπει να καταλάβουν ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο παρά να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Αν τα έσοδα του Δήμου μειωθούν, θα μειωθούν και τα έργα!

Απάντηση