Η απόφαση του Δ.Σ. για τις Ανεμογεννήτριες είναι σε ισχύ! Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού!

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση της παράταξης «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ» σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι ο νυν Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξής μας ήταν ο πρώτος που «ανακάλυψε» στη Διαύγεια τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, το 2019, με αφορμή τις οποίες κινήθηκε εκ νέου το θέμα των αιολικών πάρκων στο νησί και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις από την τοπική κοινωνία. Και με δική του εισήγηση, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο στις 25-02-2020, με αποτέλεσμα τη λήψη της με αρ. 21/2020 ομόφωνης απόφασης, η οποία ισχύει, ουδέποτε άλλαξε ή τροποποιήθηκε. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ96ΦΩΛΨ-ΤΒΜ.

Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης των φαραωνικών αιολικών έργων, είναι η νομική οδός, δηλαδή οι προσφυγές που έχουμε ήδη ασκήσει και κάθε νομική ενέργεια που πρόκειται να ακολουθήσει ανάλογα με το αποτέλεσμα των αρχικών εκδικάσεων. Επιπλέον, η ουσιαστική απάντηση της τοπικής κοινωνίας στο ζήτημα αυτό, είναι η σύσταση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας, που επίσης φέρει την σφραγίδα της δικής μας Δημοτικής Αρχής και αγκαλιάστηκε από όλο το Δ.Σ.

Τέλος, η αναφορά και κριτική στον χώρο και τον τόπο εργασίας των υποψηφίων Δημοτικών μας Συμβούλων, δεν πρόκειται να τύχει σχολιασμού, γιατί θεωρούμε ανήθικο να κατηγορούνται συμπολίτες μας επειδή εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Αντιθέτως, η παράταξή μας, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και σοβαρότητα του ζητήματος και κυρίως έχοντας ως όραμα την μελλοντική ενεργειακή αυτονομία του νησιού μέσω δράσεων όπως η Ενεργειακή Κοινότητα, επέλεξε να έχει στο δυναμικό της ανθρώπους με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας που μπορούν να βοηθήσουν και να προφυλάξουν τον τόπο στο απαιτητικό ενεργειακό περιβάλλον και τις προκλήσεις του.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσωπικές απόψεις των μελών της παράταξής μας, ούτε δεσμεύουν την παράταξη, ούτε όμως φιμώνονται, καθώς πιστεύουμε στον πλουραλισμό και στη σύνθεση θέσεων και απόψεων μέσω διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα ερωτήματα προς συγκεκριμένα μέλη της παράταξής μας, έχουν δικαίωμα οι ερωτώμενοι να απαντήσουν αυτοτελώς.

Απάντηση