Η τουριστική ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με προεκλογικές φούσκες

Στην προεκλογική περίοδο ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά. Υποσχέσεις για έργα και εύκολες λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό και το περίφημο Master Plan (Επιχειρησιακό Σχέδιο) που τελευταία αναφέρουν αρκετοί ως δήθεν εξ ουρανού ανακάλυψη ή μεγαλόπνοο όραμα ως εάν να μην είχε ακουστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν ή να αποτελεί έμπνευση συγκεκριμένων υποψηφίων. Ας δούμε όμως την πραγματικότητα όπως έχει.

Το 2014 είχαμε διατρανώσει ως παράταξη ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού θα πρέπει να ξεφύγει από τον «αυτόματο πιλότο» που βρισκόταν επί χρόνια και να εστιάσει σε 2 ζητήματα:

  1. Μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός – Master Plan για την προβολή και την εξωστρέφεια του Δήμου και του νησιού &
  2. Προώθηση και υλοποίηση των υποδομών που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό και τον επηρεάζουν θετικά (όταν υπάρχουν) και αρνητικά (όταν δεν υπάρχουν)

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Όλα τα έργα και μελέτες που είτε εκτελούμε, είτε έχουμε δημοπρατήσει και χρηματοδοτήσει εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Διαχείριση απορριμμάτων, δρόμοι προς παραλίες και τουριστικές περιοχές, αναπλάσεις οικισμών, φωτισμοί, νέα οδοσήμανση, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ. Όλα αυτά είναι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ μιας υγιούς και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, προκειμένου να μην δούμε και στο νησί μας τις εικόνες άλλων νησιών όπου μπορεί να έχουν πολλές πτήσεις charter, τα σκουπίδια όμως έχουν κλείσει τις αυλές των σπιτιών και το νερό δεν επαρκεί ούτε καν για τους ντόπιους. Στον τομέα των υποδομών θα επανέλθουμε εκτενέστερα.

Σε ό,τι αφορά το Master Plan του τουρισμού, η παράταξή μας το έθεσε εξαρχής ως μείζονα προτεραιότητά της. Και αυτό ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:

  • Το 2014 ενέταξε τη σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.00.6431 του σχεδίου Προϋπολογισμού του 2015, δηλαδή στον πρώτο Προϋπολογισμό που συνέταξε.
  • Ήδη από το χειμώνα του 2014 ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής είχαν επί μήνες σειρά επαφών στην Αθήνα με εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου. Για τις επαφές αυτές είχε ενημερωθεί και η Τουριστική Επιτροπή και αυτό έχει καταγραφεί στα πρακτικά.
  • Στις 10 Ιουνίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την 125/2015 απόφαση με την οποία ενέκρινε την υλοποίηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής των Κυθήρων» και ενέκρινε επίσης τη σχετική δαπάνη, σύμφωνα με προσφορές που έλαβε ο Δήμος. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Τ6ΘΩΛΨ-ΓΞΑ.
  • Η ανάθεση δεν έγινε, όχι επειδή η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε, αλλά για λόγους νομικούς και διαδικαστικούς που συνδέονται άμεσα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ελέγχει το σύνολο των δαπανών του Δήμου.

Σήμερα και εφόσον τα νομικά και λοιπά κωλύματα έχουν πλέον διασαφηνιστεί, ο Δήμος είναι έτοιμος να προβεί στην εκπόνηση του Master Plan. Ναι, με αρκετή καθυστέρηση αλλά για την οποία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση η Δημοτική Αρχή. Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2019 (που συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2018, αλλά τότε οι σημερινοί όψιμοι σχολιαστές ασχολούνταν με άλλα πράγματα, ο εκλογικός πυρετός δεν είχε ακόμα ανάψει!) αλλά και στον τελικώς ψηφισθέντα (κατά πλειοψηφία) Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2019 που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, έχουν συμπεριληφθεί δύο πολύ σημαντικές δράσεις τουριστικής ανάπτυξης:

  1. Το Master Plan για την τουριστική προβολή
  2. Η δημιουργία τουριστικού λογοτύπου, destination branding, νέας τουριστικής ταυτότητας και η πλήρης υποστήριξή τους στα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα και όπου αλλού απαιτείται

Σε ό,τι αφορά το Master Plan, η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 εντός των επομένων ημερών και η τελική μελέτη θα παραδοθεί στο Δήμο μας εντός του έτους, ενώ θα γίνει και παρουσίασή της δημόσια. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων δράσεων προβολής και διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος των Κυθήρων για την περίοδο 2020-2024 καθώς και άλλα συναφή ζητήματα τουριστικής πολιτικής.

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον ορισμένων για ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι εξαιρετικά όψιμο. Αποδεικνύεται επίσης ότι η Δημοτική Αρχή τηρεί τις δεσμεύσεις της, έστω και με καθυστέρηση που όμως οφείλεται σε εξωγενείς συνθήκες και κυρίως σε νομικά ζητήματα, τα οποία αν δεν είναι πλήρως διασαφηνισμένα ενδέχεται να κολλήσουν μια τόσο σοβαρή διαδικασία για πολλά χρόνια. Καλό είναι, όσοι ασχολούνται με ανάλογα ζητήματα, να έχουν όχι μόνο γνώση του θέματος, αλλά κυρίως γνώση των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, ώστε, στο μέλλον να μην εκτίθενται υποσχόμενοι πράγματα που ΗΔΗ υλοποιούνται.

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση