Πάγια Προκατα…..βολή στην ομαλή λειτουργία του Δήμου!

Με ανάρτηση στο διαδίκτυο στις 15/05/2019 ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παναγόπουλος και ο συνδυασμός του «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», αλλά και πολλά στελέχη του σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, επανέρχονται στο θέμα της χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους και εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου μας αναφέροντας επί λέξει τα εξής: «Εμείς δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Πάγια Προκαταβολή θα χορηγηθεί στους Τοπικούς Προέδρους γιατί αυτό επιβάλλει όχι μόνο ο Νόμος αλλά πάνω από όλα γιατί αυτό θα είναι για το συμφέρον όλων ανεξαιρέτως των συμπολιτών μας».

Επί του θέματος αυτού θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Όλες οι διοικήσεις του Δήμου Κυθήρων, μη εξαιρουμένης και της παρούσας δημοτικής αρχής, επεδίωξαν την χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας. Η μη χορήγηση της πάγιας προκαταβολής οφείλεται κυρίως στην άρνηση των υπαλλήλων του Δήμου (γεγονός για το οποίο ήταν ενήμερες ανέκαθεν όλες οι δημοτικές αρχές) και έγκειται στο γεγονός ότι η διαχείρισή της είναι πολύ γραφειοκρατική και απαιτεί μεγάλη απασχόληση των υπηρεσιών και υπαλλήλων. Ο Δήμος Κυθήρων ως γνωστό δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις υποχρεώσεις λειτουργίας των υπηρεσιών του και να μπορεί να εξυπηρετήσει, στον απαιτούμενο χρόνο, τους δημότες και τους επαγγελματίες που συναλλάσσονται με αυτόν. Τυχόν χορήγηση της πάγιας προκαταβολής απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από πλευράς των υπαλλήλων της Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (μελέτες, τεχνικές περιγραφές, συνεχείς απευθείας αναθέσεις χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, έκδοση και εξόφληση μικροενταλμάτων πληρωμής, αποδόσεις κρατήσεων κ.λ.π) με αποτέλεσμα άλλες εργασίες να παραμεληθούν, οι πληρωμές των υποχρεώσεων του Δήμου να χρονοτριβούν και σημαντικά έργα να καθυστερήσουν. Το 2014 που είχε χορηγηθεί η πάγια προκαταβολή μόλις 1 μήνα πριν τις εκλογές (!), παρακωλύθηκε σημαντικά η βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Δήμου από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, γιατί το αρμόδιο τμήμα ασχολούνταν αποκλειστικά με τις δαπάνες της πάγιας προκαταβολής και την γραφειοκρατική της υποστήριξη, ενώ υπήρξε και περιστατικό παράνομης παρακράτησης και μη επιστροφής στο Δήμο ποσού 1.000€ εκ μέρους συγκεκριμένου υπολόγου για τον οποίο κινήθηκε η ποινική διαδικασία, καθώς τα χρήματα αυτά είναι δημοτικά και δεν ανήκουν σε πρόσωπα, ενώ πρέπει στη λήξη κάθε θητείας να επιστρέφονται στο Δήμο στο ακέραιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 χορηγείται στους Προέδρους και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων πάγια προκαταβολή ύψους 1.000,00 ευρώ στον καθένα από την οποία μπορούν να πληρώνονται δαπάνες μόνο για την θεραπεία επειγουσών και εκτάκτων αναγκών και όχι όπως έχει εννοηθεί για πάγιες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου (υπάρχουν δεκάδες σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Με την πάγια προκαταβολή ΔΕΝ εκτελούνται έργα και δεν γίνεται καμία εργασία αν αυτή δεν καλύπτει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ανάγκη.

Εξάλλου εργασίες, όπως επισκευές βλαβών ύδρευσης, επισκευές αγροτικών οδών, αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, τσιμεντοστρώσεις κλπ καλύπτονται από τις ετήσιες εργολαβίες που υπογράφει ο Δήμος με εργολάβους και ιδιώτες επαγγελματίες (κατόπιν διαγωνισμών) για το σκοπό αυτό και πιθανές έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν αντιμετωπίζονται κατά το πλείστον άμεσα. Συνεπώς τα όσα διαδίδονται ότι η πάγια προκαταβολή μπορεί να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας (καθαρισμούς δρόμων, ευπρεπισμούς οδών και πλατειών, φωτισμό, ύδρευση) δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι πλήρως αντίθετα στις προβλέψεις του Νόμου, ο οποίος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι η πάγια προκαταβολή χορηγείται ΜΟΝΟ για την αντιμετώπιση αναγκών κατεπείγοντος χαρακτήρα (π.χ. η πτώση ενός δέντρο στο οδόστρωμα λόγω καιρού ή μια έκτακτη βλάβη στο οδόστρωμα κλπ), οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται από το Δήμο.

Θεωρούμε λοιπόν επιβεβλημένη την ανάγκη να ενημερώσουμε ότι μια απόφαση χορήγησης πάγιας προκαταβολής είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου, πρόσθετο όγκο εργασίας στις ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένες υπηρεσίες και το προσωπικό και μεγάλες καθυστερήσεις στην παρακολούθηση και την διεκπεραίωση άλλων σοβαρών θεμάτων. Η πάγια αντιληπτική ανικανότητα στη διοίκηση είναι αυτή που πρέπει να απασχολεί τον κύριο Παναγόπουλο. Του ευχόμαστε να παραμείνει στη θέση που θα τον τάξει ο λαός μας μετά τις εκλογές, ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα τον βοηθήσουμε!

Απάντηση